Títol  «Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Montcada» (1985)
Temàtiques patromoni, documents, arquitectura
Publicació Moncadapèdia Dijous 1 d’abril de 2021
Font Arxiu Municipal
Descarregar el llibre

L’any 1985 es va incloure en el Pla General d’Ordenació Urbana el «Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Montcada (l’Horta)», un document molt bonic que ara recuperem ací per a que estiga accessible a tota persona interessada.

Des de 1985 han passat molts anys, de manera que trobem edificis desapareguts o que han tingut canvis importants en el seu ús (el Palau dels comtes de Ròtova, la Taverna Taroncher o les naus de Lois, per exemple). Tot i això, és un bon document d’una època passada, i en general conté informació senzilla (comparada amb els models de catàlegs actuals) però molt valuosa. Com es veurà, cada fitxa està acompanyada de fotos en blanc i negre i mapes de situació; a més, nosaltres hem situat cada element en un mapa interactiu de Google Maps.

En total són 124 fitxes que suposen un gran patrimoni per a Moncada. Tanmateix, és fàcil trobar d’altres edificis o conjunts d’edificis de gran bellesa i singularitat, tant en la zona estudiada (recordem, per posar només un exemple, l’absència del número 12 del carrer de les Barreres, que és un edifici dels anys 10-20 del segle XX) com fora d’ella: pensem en el popular edifici dit “la Barraca”, al carrer de Xàtiva 58, que apareix registrat al Cadastre en 1940; o molts altres edificis del barri de Badia: seguint al carrer de Xàtiva, per exemple, el número 25, que es registra en 1923; o el popular “Forn Nou” o Forn de Manolo (carrer de Miguel de Cervantes 48), registrat en 1930; o, just en front, el conjunt de casetes d’una sola altura que apareixen al Cadastre com de 1910 i que creen un ambient urbanístic de gran bellesa. Una de les mancances que hem trobat és la completa absència de patrimoni al barri de Badia, que tanmateix inclou nombroses singularitats.

Al que ens referim en esta nota és a la necessitat de renovar el catàleg de patrimoni de forma generosa i amb un grau de protecció que evite el que hem vist revisant estes fitxes: que edificis molt interessants de la nostra ciutat desapareguen per a sempre. I que eixa protecció vaja més enllà de les singularitats “monumentals” per a cuidar i conservar els ambients urbanístics i la qualitat de vida de Moncada.

Quant als noms dels carrers, ens hem acollit al Nomenclàtor Urbà que es troba en Moncadapèdia.

I per a la toponímia, es pot consultar el gran treball d’Abel Soler Toponímia del terme de Moncada. Els noms incorporats a la terra, que va editar l’Ajuntament de Moncada i que es pot llegir en esta pàgina. Per a facilitar la recerca es pot recórrer al fabulós visor de l’Institut Cartogràfic Valencia, que inclou bona part dels masos o alqueries que recull el Catàleg.

Es poden veure o descarregar totes les fitxes en format PDF des d’este enllaç:

Fitxes del «Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Montcada» (1985)

O obrir cada ítem enllaçat a la seua fitxa en el catàleg, que s’obre també en format PDF.

1 Mas de Cuesta.

2 Granja de Sant Vicent (Mas de Gustavino).

3 Antiga Masia i Hort de la Santíssima Creu (conegut com a Mas de Don Pasqual)

4 Motlló del terme.

5 Masia Moròder.

6 Motor del Mas de Moròder.

7 Masia de les Torres.

8 Mas Blau.

9 El Mas de la Marquesa.

10 Dipòsit d’aigua de Masies.

11 Mas del Plater.

12 Mas de Castellanos.

13 Mas de Sant Agustí.

14 Forn de Calç.

15 Mas del Corretger (Villa Isabel).

16 Mas del Xocolater.

17 Molí de la Sèquia de Montcada.

18 Alqueria del Gordo (o barraca de Castelló).

19 L’Escorxador.

20 Seminari.

21 Elements de les sèquies de l’antic secà.

22 Elements de la sèquia de Montcada.

23 Palau dels Comtes de Rótova.

24 Casa (pça. Mare Francesca Pasqual, 1 i 2).

25 Casa de l’escultor Ponsoda (pça. Mare Francesca Pasqual, 3).

26 Casa (cr. Major, 66, 68 i 70).

27 Casa-Taller amb torre (cr. Major, 56).

28 Casa Abadia.

29 Temple parroquial de Sant Jaume.

30 Casa (cr. Major, 44).

31 Ajuntament (cr. Major, 35) -Actual Biblioteca pública municipal ‘Carmen Alborch Bataller’.

32 Casa de poble (cr. Major, 16).

33 Centre Artístic Musical (cr. Major 14).

34 Banc de València (cr. Major 10).

35 Bodega Taroncher (cr. Major, 2, cantó amb cr. de l’Humanista Joan-Lluís Vives) -Ja no existeix.

36 Habitatge (cr. Major, 9. Cantó amb cr. del Poeta Ausiàs March).

37 Habitatge (cr. Major, 5).

38 Cases (cr. del Dos de Maig, 11 i 13).

39 Casa Gòtica (cr. d’Isabel la Catòlica, 1).

40 Villa Doloretes (cr. d’Isabel la Catòlica, 7).

41 Convent de les Religioses Francescanes (cr. d’Isabel la Catòlica, 4 i cr. del Compositor Salvador Giner, 3).

42 Casa (cr. de les Barreres, 20).

43 Casa cantonera (antic Correus, cr. de les Barreres, 28, cantó a carreró).

44 Casa cantonera (cr. de les Barreres, 9, cantó a cr. de la Corbella).

45 Casa cantonera (cr. de les Barreres, 23, cantó a cr. de Sant Roc).

46 Casa de poble (cr. de les Barreres, 56 i 58).

47 Conjunt de quatre cases (cr. de les Barreres, 60 a 66).

48 Casa exempta (cr. de les Barreres, 68).

49 Finca Roja o Casa dels Gavarrots (cr. de la Corbella, 26).

50 Casa de poble (cr. de la Corbella, 4).

51 Edifici d’habitatges (cr. del Secretari Molins, 1).

52 Casa (cr. del Secretari Molins, 32, cantó amb el cr. de les Barreres).

53 Casa de poble (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 36).

54 Casa (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 46).

55 Casa (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 66).

56 Antiga botiga “El Siglo” (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 39).

57 Casa (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 43).

58 Casa (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 45 i 47).

59 Casa amb torre (cr. del Pintor Joaquim Sorolla, 49).

60 Antic Mercat (pça. del Compositor Manuel Palau).

61 Farmàcia (pça. del Compositor Manuel Palau, 2).

62 Casa amb torre (pça. del Compositor Manuel Palau, 3 i 4).

63 Dues cases en cantó (pça. del Compositor Manuel Palau, 9 i 10).

64 Caixa d’Estalvis de València (pça. del Compositor Manuel Palau, 15, cr. del Dos de Maig).

65 Casa de poble (cr. d’Algemesí, 7 i 9, cantó a Dr. Francesc Moliner).

66 Casa de poble (cr. d’Algemesí, 10 i 12).

67 Casa de poble (cr. Dr. Francesc Moliner, 6).

68 Casa de poble (cr. Dr. Francesc Moliner, 8).

69 Casa de poble (cr. Dr. Francesc Moliner, 16)

70 Casa de poble (cr. Dr. Francesc Moliner, 25).

71 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 77) -Ja no existeix.

72 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 75) -Ja no existeix.

73 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 69).

74 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 67) -No hi ha fitxa.

75 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 51, cantonera a atzucac).

76 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 25).

77 Casa de poble (cr. de Sant Roc, 13) -Adreça incorrecta: cr. Sant Roc, 15.

78 Casa de poble (cr. del Negre, 12).

79 Casa de poble (cr. del Negre, 16).

80 Casa de poble (cr. del Negre, 30, cantó a cr. Sant Roc i d’Algemesí).

81 Casa de poble (cr. del Negre, 11 i 13).

82 Casa de poble (cr. del Negre, 23 i 25).

83 Col·legi José Mª Oltra (abans C.N. José Antonio, cr. del Negre).

84 Casa de poble (cr. del Negre, 33).

85 Casa de poble (pça. de la Creu de Quintana, 2).

86 Casa de poble (pça. de la Creu de Quintana, 3) -actual Supermercat Consum.

87 Casa de poble (pça. de la Creu de Quintana, 6, cantonera a cr. de Quart de Poblet).

88 Cases de poble (cr. de Quart de Poblet, 22 a 28).

89 Cases de poble (cr. de Quart de Poblet, 36 i 38).

90 Casa de poble (cr. de Roger de Lloria, 19).

91 Casa de Poble (cr. de Roger de Lloria, 21).

92 Casa cantonera (cr. de Cristòfol Colom, 8, cantó a Roger de Lloria).

93 Casa cantonera (cr. de Cristòfol Colom, 10, cantó a Roger de Lloria).

94 Fàbrica de seda de Vda. de Mariano Garín, S.A. (cr. de Ramón Villarroya -accés principal- i façanes als carrers de de Quart de Poblet i Bétera).

95 Ermita de Santa Bàrbara.

96 Nous dipòsits d’aigua potable (cr. del Soldat Joan Devís, 32).

97 Dipòsit d’aigües potables de Montcada (cr. del Soldat Joan Devís, 30).

98 Grup Escolar Blasco Ibáñez (cr. de l’Humanista Joan-Lluís Vives, cr. de l’Escriptor Lope de Vega, cr. del Vint-i-cinc d’Abril, cr. del Doctor Ramon Gómez Ferrer).

99 Llar dels jubilats (cr. de l’Humanista Joan-Lluís Vives, 13).

100 Casa Comuna de la sèquia de Montcada (avda. de la Germania).

101 Hort de Sant Agustí (avda. de la Germania).

102 Casa de tres plantes (cr. de l’Escultor Marià Benlliure, 15).

103 Telefònica (avda. del Nou d’Octubre).

104 Fàbrica de Lois (avda. del Nou d’Octubre i carrer del Seminari Metropolità).

105 Antic cine Ideal (avda. del Nou d’Octubre).

106 Nau (avda. del Nou d’Octubre).

107 Casa cantonera (avda. del Nou d’Octubre, 39, cantó a cr. de les Barreres).

108 Nau industrial (cr. de les Barreres, 78).

109 Nau industrial (cr. de les Barreres, 80, cantó a carrer del Seminari Metropolità) -Ja no existeix.

110 Marquesina (cr. Major, 6).

111 Façana de casa de poble (cr. del Compositor Salvador Giner, 6).

112 Façana de casa (cr. del Compositor Salvador Giner, 18).

113 Façana d’edifici (cr. de les Barreres, 8 i 10) -Ja no existeix.

114 Façana de dues cases de poble (cr. de les Barreres, 30 i 32).

115 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 21).

116 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 31).

117 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 41) -Ja no existeix.

118 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 53).

119 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 55).

120 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 57).

121 Façana de casa de poble (cr. de les Barreres, 59).

122 Façana del “Bar Español” (cr. de les Barreres, 61).

123 Façana de cases (cr. de la Corbella, 30 i 32).

124 Façana de casa (cr. del Secretari Molins, 8).

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari