Títol  Les festes de Santa Bàrbara en la premsa del segle XIX
Temàtiques documents, història, premsa, festes, santa bàrbara
Publicació Moncadapèdia Dilluns 28 de desembre de 2020
Font Premsa històrica (Arxiu de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura) i altres

Santa Bàrbara és una santa llegendària del segle III, nascuda a Nicomèdia, a l’actual Turquia. El seu culte comença a difondre’s a partir del segle VII, i arriba a convertir-se en una santa i màrtir molt popular, tot i que no hi ha proves de la seua existència real. Per esta raó va ser eliminada del Calendari romà en 1969, encara que l’Església catòlica permet el culte als llocs on és tradicional.

Santa Bàrbara protegeix dels llamps i de la mort sobtada i violenta; a més, és la patrona de miners i artillers —perquè un llamp va fulminar a son pare, que l’havia martiritzada i decapitada—. Les seues relíquies estan depositades almenys en tres catedrals distintes; en Moncada es conserva una falange. La seua festivitat és el 4 de desembre, dia del seu naixement.

En esta publicació incloem un xicotet grup de sis fotografies que mostren el pas de la festa al llarg del segle XX.

El Porrat de Santa Bàrbara, anys 30. Parada de fruits secs de la família de la Mulla.


II Centenari del Miracle de Santa Bàrbara, 9 de setembre de 1901.


Colla d’amigues i amics al Porrat de Santa Bàrbara, anys 20.

Orígens de la devoció

A Espanya es diu que el seu culte va ser introduït a finals del segle XV. En el cas de Moncada, la tradició diu que el seu patronatge s’inicia quan el divendres 27 de maig de 1701 s’encomanaren a la santa per a demanar la seua protecció contra una tronada que amenaçava el terme. Este fet se celebra en les festes patronals del 9 de setembre, amb missa solemne, processó, pirotècnia i altres actes religiosos i populars.

També se celebra la festivitat de Santa Bàrbara el 4 de desembre, dia del seu naixement. La vespra es crema la foguera tradicional, i el dia 4 es puja la Imatge de la Santa a l’ermita en processó; allí es diu una missa solemne i es dóna a besar a les devotes i devots la relíquia de Santa Bàrbara. El 4 és el dia del popular porrat, que pren la forma d’una grandíssima i populosa fira.

L’ermita de Santa Bàrbara està datada a mitjans del segle XVII, pareix ser que sobre una ermita més antiga dedicada a Sant Ponç. Si això és així, la devoció a Santa Bàrbara precedeix el fet miraculós de 1701, a partir del qual va esdevenir patrona del poble.

En la premsa del segle XIX

Per entendre la devoció a Santa Bàrbara en el temps hem buscat notícies de la seua festa a Moncada en l’Arxiu de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura, i hem trobat les primeres notícies en la segona meitat del segle XIX, en concret al diari La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia de dissabte 4 de maig de 1867. En esta crònica no es parla de les festes sinó que s’anuncia la participació de Moncada en les celebracions pel 2n Centenari de la Mare de Déu dels Innocents màrtirs i Desemparats, al maig de 1867. La representació de Moncada desfila en processó entre altres 28 pobles, amb la imatge de Santa Bàrbara i la banda de música (no sabem si de Moncada o d’un altre poble). A la processó assistiren gegants i cabuts, persones acollides als establiments de caritat de la ciutat de València, representants dels 29 pobles, quatre d’ells amb banda de música; gremis; confraries; Col·legi imperial de xiquets orfes; parròquies de la ciutat; personalitats; cabildo; arquebisbat, etc.

FIESTAS DEL CENTENAR DE VALENCIA. En la festividad religiosa que se celebrarà el dia 12 en el templo metropolitano de Valencia, se cantarà à grande orquesta por una capilla de cien profesores la misa imperial de Haydn.
La descripcion detallada de la procesion que se verificará el mismo dia por la tarde es la que sigue:
“Los gigantes y enanos precederán á la procesion y después de los acojidos en los establecimientos de caridad de esta capital, asistirán á la misma representaciones de varios pueblos invitados, entre otras las siguientes:
Arrabal de la calle de San Vicente con la imagen de Nuestra Señora del Rosario; Moncada con la de Santa Bárbara, acompañada de banda de música; (…)” [i altres 27 pobles, quatre d’ells amb banda de música; gremis; confraries; Col·legi imperial de xiquets orfes; parròquies de la ciutat; personalitats; cabildo; arquebisbat, etc.]

Este model d’esdeveniment pietós de masses es realitza en un moment de gran conflictivitat social, caracteritzat entre altres coses per les manifestacions polítiques de conservadors (sovint carlins, que ja havien iniciat dos guerres i estaven a punt de declarar la tercera) i liberals. En el primer cas estaven vehiculades per manifestacions religioses com esta mateixa.

A nosaltres ens val per saber que Santa Bàrbara era, a meitat del segle XIX, la santa que millor representava al seu poble —i, a més, que possiblement ja hi havia una banda més o menys formal que l’acompanyava, abans de la data oficial de la seua fundació, en 1872.

Quin tipus de festes se celebraven? Fonamentalment de tipus religiós, però com veurem més avall hi havia molta diversitat i molt d’espai per a la diversió. Unes de les activitats recurrents eren les taurines, que, com ara, estaven fortament regulades i requerien d’autorització. Vegeu el diari La Lealtad: periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia del 6 de setembre de 1881:

Los vecinos de Moncada han pedido autorización, y les ha sido concedida, para correr vaquillas en los dias 17, 18 y 19 del corriente mes, dias en que anualmente celebran fiestas á sus santos patronos.
En el último matarán un ternero que se repartirá á los pobres de dicho pueblo.

La següent notícia que trobem la publica La Lealtad: periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia (carlistes), l’avantvespra de la festa, el divendres 2 de desembre de 1881. Ací es parla de les funcions religioses en la província i es destaca Moncada: “en este último tiene lugar al mismo tiempo un tradicional porrat en la montaña de su ermita, al que asisten en alegre romería innumerables habitantes de los pueblos circunvecinos”.

Muchas son las funciones religiosas que tanto en nuestra ciudad como en los pueblos de nuestra provincia se celebran en honor de la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara en el dia de su festividad, ó sea en el próximo domingo.
En nuestra ciudad, como ya saben nuestros lectores, se tributan solemnes cultos á tan ilustre heroina de la fé en la iglesia del Temple, en la de San Juan del Hospital por su antigua Cofrafía y en la iglesia de las Escuelas Pías.
En los pueblos, entre las mas principales, podemos citar á Benifayó de Espioca, al Puig, Alboraya y Moncada; en este último tiene lugar al mismo tiempo un tradicional porrat en la montaña de su ermita, al que asisten en alegre romería innumerables habitantes de los pueblos circunvecinos.

Anem més endavant: El noticiero balear: diario de avisos y noticias de dijous 3 de novembre de 1892, ens informa d’una romeria multitudinària que eixia de València per arribar a l’ermita de Santa Bàrbara. La romeria respon al model de manifestació político-religiosa de què hem parlat abans: una formació dels grups “quasi militar” identificats amb estendards, carregats d’escapularis, rosaris i medalles, amb bandes de música, rebuts en cada poble per autoritats i clero, amb arcs de murta, vols de campana, visques a la religió, al Papa-rei i a Santa Bàrbara. A l’ermita es va dir missa; per arribar a tots els fidels es van pronunciar cinc sermons simultàniament. Es diu que acudiren 12.000 persones a l’ermita de Santa Bàrbara, que en el moment de la consagració s’agenollaren a un temps mentre volaven al vent els estendards i trenta-set bandes de música tocaven la marxa real.

Només es ressenya un incident: prop de Benifaraig, davant d’una taverna, es va fer un arc de carabasses i es va encatifar el pas amb trossos de carabassa, una irreverència a què els romers van contestar amb himnes i marxes.

ROMERIA A MONCADA
Valencia 30.
Se ha celebrado hoy la romeria al ermitorio de Santa Bárbara, que se venera en los alrededores de Moncada.
Ha sido una de las más importantes que se organizaron en Valencia.
A pesar de la lluvia de la noche última, en las primeras horas de la madrugada de hoy se reunieron en un punto cercano á Valencia, donde existe un calvario, numerosos romeros de ambos sexos.
Algunos calculan que ascenderian á 4.000.
Los romeros hicieron la marcha á pié por la carretera que conduce á Moncada, distante dos horas de Valencia.
En el trayecto se agregaron á los romeros grupos organizados en los pueblos que forman la huerta de Valencia.
La romeria era imponente.
Los romeros iban cantando himnos compuestos exprofeso.
La formación de los grupos era casi militar. Al frente de cada uno iba un estandarte.
Las asociaciones católicas, cofradías y merindades figuraban en la comitiva.
Los romeros llevaban algunas imágenes, entre ellas la de Cristo crucificado.
Todos los romeros llevaban pendientes del cuello escapularios, rosarios y medallas.
En la procesion fiuraban varias músicas.
En todos los pueblos situados en la carretera se levantaron arcos de follaje y se echaron á vuelo las campanas cuando pasó la romeria.
Al pasar los romeros por las poblaciones se dieron vivas á la religión, al Papa-rey y á Santa Bárbara.
A las diez de la mañana llegaron á Moncada los romeros.
    Recibimiento entusiasta
La llegada de los romeros á Moncada ha sido objeto de una manifestacion de simpatia hacia ellos. Las autoridades y el clero salieron á recibirlos.
    Misa y sermones
En la loma sobre la que se levanta el ermitorio se dijo misa, y en las tribunas construidas para el caso se pronunciaron cinco sermones á un mismo tiempo.
El aspecto que presentaba la loma cuando el sacerdote alzó la hostia consagrada era verdaderamente grandioso. Más de 12.000 personas estaban arrodilladas. Al mismo tiempo tremolaban al aire los estandartes, y treinta y siete bandas de música tocaban la marcha real.
    El desfile
Terminada la misa, comieron los romeros, que desfilaron después con mucho órden. Al desfilar se repitieron los vivas.
    Una irreverencia
El acto se ha verificado sin que ocurrieran sucesos que merezcan ser mencionados.
Sólo se ha registrado una broma de mal gusto.
Cerca de Benifaraig y frente á una taberna que hay en el camino, un chusco levantó un arco de calabazas, que adornó con un descomunal escapulario.
El suelo estaba alfombrado con trozos de las referidas concurbitáceas.
Al llegar los romeros al punto del atentado cantaron el himno y las bandas tocaron la marcha del romero.
Este ha sido el único incidente que ocurrió con motivo de la romeria.

El diari La lid católica, editat a Villanueva de la Serena (Badajoz) en dijous 10 de novembre, es diu que han sigut dos les romeries, una a l’Olleria i l’altra a Moncada, rebaixa la quantitat de romers a 10.000 i conclou: “Ruja el infierno; brame Satán”.

Dos romerías han llevado á cabo en pocos dias los católicos valencianos. Una á la Ollería, y la otra á la ermita de Santa Bárbara, que se venera en los alrededores de Moncada. Han concurrido 17 y 10 [sic] romeros respectivamente.
Ruja el infierno; brame Satán.

La Correspondencia de España: diario político y de noticias, eco imparcial de la opinión y de la prensa, el mateix dijous 10 de novembre, ressenya també la romeria a Santa Bàrbara i amplia la quantitat de peregrins a 14.000.

Nada menos que 14000 personas y 37 músicas han concurrido á la romería que ha ido á visitar á Santa Bárbara en el ermitorio de Moncada (Valencia).
En la loma donde se levanta esta ermita se dijo misa, y al Evangelio se pronunciaron cinco sermones á un tiempo en diferentes puntos para que todos los romeros los oyesen.

Deixem passar uns quants anys més, i el dilluns 6 de setembre de 1897 trobem una joieta: El Regional: órgano de la comunión tradicionalista, diario de la mañana, reprodueix el programa de festes de setembre als sants patrons de Moncada, Sant Jaume, Santa Bàrbara i la Mare de Déu dels Desemparats, del 7 al 12 de setembre. Ací se’ns informa de l’important paper de la “reputada música de dicha villa, con su banda de cornetas”, que alternava amb els dolçainers d’Algímia d’Alfara i amb les misses amb orquestra. Ens parla de les confraries, del repertori que ofereix en concert la banda de Moncada, de les misses i predicadors, de les processons, de les cucanyes i les joies d’haques, els castells de focs artificials amb pirotècnics de Benimàmet, Paterna i Godella (José Caballer, que lliura fins a tres castells i que poc després iniciaria una gloriosa nissaga de pirotècnics a Moncada de la que hem lliurat una entrevista a Antonia Caballer ‘la Coetera’ i una col·lecció de fotos: Els coets a Moncada: la família Caballer) o la cavalcada. En tot açò cal destacar la participació de la “colònia valenciana”, estiuejants de luxe que exhibien el seu patrocini.

En nuestro número de ayer decíamos que mañana comenzarán las fiestas que se han de celebrar en el cercano pueblo de Moncada en honor de sus santos patronos.
He aquí el programa de dichas fiestas.
Día 7. Al mediodía y por la noche vuelo de campanas y disparo de morteretes. Por la tarde la reputada música de dicha villa, con su banda de cornetas, alternando con los dulzaineros de Algimia de Alfara, recorrerá la población, distribuyendo los cirios entre los asociados de la cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados.
Por la noche serenata en la plaza del Mercado, ejecutando la brillantísima citada banda las siguientes composiciones:
1.º Pasodoble de “La banda de trompetas”, Tomgoso.- 2.º Fantasía sobre motivos de “La Sonámbula”, Bellini.- 3º. Malagueñas de cornetín, Vila.- 4.º Poutpurri de varias zarzuelitas, Soler.- 5º Pasodoble de “La marcha de Cádiz”, Palencedo.
Día 8. Fiesta dedicada á Nuestra Señora de los Desamparados. Al amanecer vuelo de campanas, disparo de morteretes y toque de diana por la referida música.
A las diez misa con orquesta, encargándose del panegírico el orador sagrado que fué vicario de dicha villa D. Timoteo Casabán.
Por la tarde corridas de chicos metidos en sacos por las principales calles, otorgándose premios consistentes en conejos y pollos á los que más se distingan en dichas carreras, cuyo acto será amenizado por a citada música.
Á las diez de la noche se disparará un bonito castillo de fuegos artificiales, confeccionado por el pirotécnico de Benimámet Manuel Martínez (a) Mica.
Día 9. Función de gracias á Santa Bárbara. Al amanecer vuelo de campanas, toque de diana y celebración de una misa rezada con acompañamiento de música, disparo de morteretes y reparto de cirios á sus asociados por la indicada música y dulzaineros. A las diez misa solemne con nutrida orquesta y sermón á cargo de D. Vicente Lleonart Granell, cura ecónomo de Turís. Por la tarde sortija, colgándose pollos y conejos, que en buena lid serán ganados por jóvenes que correrán en bien enjaezadas jacas.
Al anochecer una lucidísima procesión recorrerá las calles más principales, terminando con un buen castillo de fuegos artificiales confeccionado por el pirotécnico de Paterna (a) el Mancebo.
Día 10. Función dedicada á San Jaime, titular de dicha villa. Al amanecer vuelo de campanas, disparo de morteretes y reparto de cirios á los asociados, acompañados de la música indicada y dulzaineros.
Á las diez misa mayor con escogida orquesta, y un sermón á cargo de D. José Pascual Ballester, vicario de Turís.
Por la tarde una lucidísima cabalgata con bien adornados carros de triunfo y vistosísimas grupas, adicionada con la boda árabe, que correrá la pólvora, dirigida por reputados pintores de esta ciudad que han organizado los jóvenes de la colonia valenciana, contribuyendo al mayor esplendor de las citadas fiestas.
Al anochecer saldrá la procesión, que después de recorrer varias calles y entrada en la iglesia, se disparará un castillo de fuegos artificiales, á cargo de José Caballer, pirotécnico de Godella.
Día 11. Principian las fiestas que celebran las doncellas á la Inmaculada Concepción, con vuelo de campanas, disparo de morteretes y pasacalles, organizada por los jóvenes de la colonia valenciana, contribuyendo al mayor esplendor de las citadas fiestas.
Al anochecer saldrá la procesión, que después de recorrer varias calles y entrada en la iglesia, se disparará un bonito castillo de fuegos artificiales, á cargo de José Caballer, pirotécnico de Godella.
Día 12. Al amanecer vuelo de campanas, toque de diana y disparo de morteretes.
A las diez misa solemne con nutridísima orquesta, estando adornada caprichosa y artísticamente el interior de la iglesia y encargado del panegírico el orador sagrado D. Salvador Navarro, vicario de Beniferri. Por la tarde, en casa la clavariesa mayor, ejecutará la expresada música bonitas composiciones.
Anochecido, una lucidísima procesión recorrerá las calles de la carrera, que estarán, algunas de ellas, espléndidamente iluminadas por luces de bengala y fuegos, asistiendo á dicha procesión las agraciadas clavariesas, luciendo preciosos pañuelos de Manila, y al entrar la procesión será iluminada toda la iglesia, así como el exterior de ella.
Terminada la procesión, se disparará un magnífico castillo de fuegos artificiales, á cargo del referido pirotécnico de Godella.

L’última menció en premsa que ressenyem és ja de 1904, i ha merescut una publicació pròpia en la nostra web: “Romería valenciana a Moncada” (1904). Es tracta d’un xicotet reportatge fotogràfic d’una romeria a l’ermita de Montcada celebrada el diumenge 17 d’abril de 1904, que aparegué en el número de dissabte 30 d’abril del setmanari il·lustrat La Hormiga de Oro, una revista catòlica d’ideari carlí, publicada a Barcelona entre 1884 i 1936. La novetat d’esta publicació és que inclou tres fotografies precioses que ens permeten entendre millor este tipus d’esdeveniments massius. Una de les majors sorpreses és que eren grups bàsicament de dones.

De qualsevol manera, a la fi, per davall de la instrumentalització política resta la festivitat popular, lúdica i oberta, la il·lusió per a grans i menuts que veiem a les imatges de la nostra fira.

Jove retratada a l’ermita de Santa Bàrbara el dia del Porrat, anys 40.


Colla d’amigues passejant per l’ermita en els anys 50.

Desdejuni a l’ermita, anys 60.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari