Nom/Cognom Grup de danses de Moncada. Merche Gracia -directora- i Javier Furió -vocal-
Data de fundació 1976
Pàgina web i Facebook dansesmoncada.es, @dansesmoncada
Títol  Grup de danses de Moncada, cuidant el folklore moncadí i valencià des de 1976
Temàtiques associacions, dansa, etnologia, foklore, indumentària, música
Data i lloc de l’entrevista  Dilluns 17 de juny de 2019, parc front a l’església de Sant Jaume
Data de la publicació Divendres 6 de setembre de 2019
Equip entrevistador  Etnograma (Nelo Vilar, Laura Yustas)
Enllaç  https://youtu.be/6n6iXiRWmhU
Extracte  https://youtu.be/j8RAVKc82KU
PDF

Dediquem un ratet molt agradable a parlar amb Merche i Javier, que ens conten tot tipus de detalls relacionats amb el Grup de danses de Moncada, del que són directora i vocal. Com a institució ja històrica -té més de quatre dècades de vida- el Grup de danses té un estil propi a l’hora d’investigar i cuidar les tradicions relacionades amb la dansa. El respecte i l’atenció amb la que tracten cada filet de la seua roba i cada moviment sorprenen i demostren l’estima i la professionalitat amb què assumeixen la seua tasca. Un plaer xarrar amb vosaltres i enhorabona pel vostre treball!

No deixeu de visitar la seua pàgina web, que està plena de vídeos i fotos: https://www.dansesmoncada.es/

Sinopsi:

Hem entrevistat a Merche Gracia -directora- i a Javier Furió -vocal- del Grup de danses de Moncada, una institució amb més de 40 anys de trajectòria. Les seues activitats són variades i nombroses, i a poc a poc s’han convertit en un referent folklòric a nivell local, nacional i internacional. Parlen amb passió no només de les danses, sinó de tots els detalls al seu voltant: la indumentàtia, les rondalles…

Transcripció:

Javi-. Mer és la que més sap, jo… puc anar ajudant.

Merche-. Yo he sido directora muchos años, pero sí que es verdad que ha sido un poco conjunto de todo el mundo. Al principio no era… ahora se han unificado un poco los cargos. Pero es cuestión de… pues porque nos lo ponen así.

Javi-. Sí, és que en realitat l’estructura actual com a tal ve més fixada per les noves demandes de l’Ajuntament a nivell d’infraestructura, a nivell d’associacions… Hi ha que tindre uns estatus, que tenim firmats i tens que tindre una estructura més formalitzà. Abans era… bueno, pues estava Paco i estava Mer i hi havia pues lo que serien els demés candidats com el cap de dansa o qualsevol d’estos que tenen una rellevància, però en realitat les actuacions, l’estructura del grup com a tal… Paco i Mer. Eren els que marcàvem una miqueta les pautes i després a partir d’ahí la sort que hem tingut és que dins del grup hi ha gent que està molt implicà, que està molt… a nivell tecnològic pues també està molt dedicà i bueno, pues la pàgina web nos la porten… les xarxes socials… però en realitat lo que és el grup com a tal ix de la pròpia idiosincràsia del poble. Vull dir que més interior que siga que isca, com aquell que diu un escut de Paco Tormo, és que no pot ser més enllà de Moncà.

Lo que hem vist és que està des de l’any 76, que són 43 anys. Mare meua, una institució molt potent.

Merche-. Y ha sido difícil conservarla. Porque además se ha regenerado muchas veces, ha habido muchas veces que ha estado a punto de desaparecer porque éramos muy poca gente. Pero oye, poco a poco hemos conseguido volver a instituirla otra vez y volverla a poner en marcha. Poco a poco. Ha habido… ahora pues estamos bastante bien, somos un grupo que tenemos unas 9-10 parejas.

Està molt bé.

Merche-. Sí, la verdad es que bastante bien.

Javi-. I lo bo és que no és només que siga grup, és que el grup està integrat en el poble. I a més és que gràcies a això també portem la part de la rondalla i també pues hi ha… no és que hi hagen gent que s’ho deixe, és que hi ha gent que la vida… pues la porta per altres costats i lo que fem és, en les mateixes relacions que tenim, pues anem incorporant gent això mos fa recuperar. I mosatros sempre estem disposats a incorporar a tot aquell que tinga cert nivell, perquè clar no podem tirar per terra tot el treball de tants anys… és una responsabilitat. És que açò de dir “sóc del Grup de danses de Moncada”. Ojo, és un nivell. I clar, hi ha hagut moments molt molt perillosos d’[estar] a punt de desaparèixer el grup.

De tota manera la impressió que dóna quan u se prepara un poquet el tema és que és primera divisió. Perquè el currículum és: televisió… [el programa] Gente joven en ‘aquellos tiempos’… [vídeo disponible en el canal de Youtube del Grup de danses, dividit en dos parts: primera part i segona part]. Però bueno ara mateix: viatges internacionals, molts intercanvis… molt de contacte… i molta activitat, és un no parar.

Javi-. Ja, és que la sort que tenim és que estem molt ben relacionats. Hi ha moltíssima gent que coneix a Merche, hi ha moltíssima gent que coneix a Paco Tormo i hi ha moltíssima gent que coneix al Grup de danses de Moncada.

Merche-. Luego pertenecemos a dos federaciones que eso es no estar solos. La Federación [de Folklore] de la Comunidad valenciana y FACYDE [Federación de asociaciones de coros y danzas de España] que es la federación a nivel nacional. Entonces pues eso nos hace tener intercambios con otros grupos y tener amistades, y tener mucha… estar vivos dentro del mundillo del folklore. Luego nuestra asignatura pendiente es formar una escuela. La escuela que formó Paco Tormo[1] en aquellos años en Blasco Ibáñez tenemos que volverla a reactivar porque tenemos que tener aquí dentro del pueblo una cantera donde surja gente que sea de aquí y que pueda en algún momento dar paso a las nuevas generaciones del Grup de danses [5 min.]. Porque quieras que no… ellos son gente joven y tal [fa un gest referint-se a Paco], pero los que estamos antes ya tenemos una edad.

Bueno, a vore, a vore… [risses]

Merche-. Es verdad. Y entonces hay que dar paso a las nuevas generaciones y que ellos cojan [el relevo] a nivel de estamentos. “Llevar el cableado”, como dice él [risses]. Y nada. Tener niños, que es lo que nos falta. Nos faltan niños.

Javi-. Eixa part és una de les motivacions principals que estem buscant -a través de l’ajuntament i a través d’altres associacions-, perquè estem segurs que en el poble hi ha gent que el tema del folklore el treballa, li agrà, el busca… però que se’n tinga que anar només a centralitzar en falles que tinguen un grup o algo, pues la veritat és que nosaltres trobem que ahí hi ha una manca d’enteniment entre l’ajuntament, les associacions i mosatros com a… no com a referent de “som els millors!” [risses], no. Però com a referent de “mos agradaria que estiguérem tots junts”. I eixa part és la que estem treballant, estem intentant buscar, col·laborar. És lo que dèiem, el Grup de danses sempre està disposat a ajudar en lo que faça falta i més. Bueno, si se va a donar una imatge, se va a donar una responsabilitat dins de les associacions, dins de la part de Moncada, pues precisament lo que volem és això, que mos tinguen com a referència.

El projecte és molt bonic.

Javi-. Però és molt difícil. Merche porta a muntó d’anys treballant en això, Paco més encara… I hi ha moltes vegades que la burocràcia ho fa molt farragós. Hi ha vegades que pareix que estiga tot a puntet: tenim un local, pareix que ja estiga… i no. Hi ha que canviar el local… és complicat.

Merche-. Y es difícil crear afición, desde luego. Es muy difícil crear una afición… de los niños… tienen que estar implicados los padres también. A nivel… pues tampoco tenemos muchas ayudas para a lo mejor hacer un vestuario. Es muy complicado.

Una altra de les qüestions: el vestuari. Quina meravella el vestuari que porteu!

Javi-. El vestuari és un pico.

Com feu això?

Merche-. No es como antiguamente que, pues la Sección Femenina o algunos así que tenían indumentaria para todo el mundo que bailara. Ahora no. O las abuelas que tenían en su casa… ahora ya no. Ahora eso ha pasado a la historia. Luego también hay… las fallas se visten de una manera, los grupos folklóricos nos vestimos de otra. Nosotros vamos más… pues eso, a la tradición, y las Fallas van más a otro nivel. Entonces claro…

Claro. Nosaltres un dels objectius que hem vist en la web i en altres llocs era eixe treball d’investigació en el repertori, en el vestuari també… i d’on el traeu… per exemple el repertori?

Javi-. Fa no res vàrem portar la granaïna de Montaverner. Mon anàrem a Montaverner i tinguérem una jornà en ells, mos convidàrem a dinar i tot. I mosatros… allà on trobem que hi ha un punt de folklore que puga ser prou interessant… se desplacem i no només va uno i diu “he vist açò i més o menys me’n recorde”. No, no. Anem, ho gravem… i a més quan fem la presentació del ball solem convidar-los perquè ells també vegen que per a mosatros és una responsabilitat agarrar un ball d’ells. Però pa que vegen que també l’agarrem en respecte. És a dir, mosatros us anem a agarrar el ball -si mos deixeu-, mosatros el presentem i vos el presentem a vosatros. Pa que si hi ha algo que no… “açò, mira, més al nord o no sé què se fa d’una altra forma”, bueno, pues que mos ho diguen. Perquè el que no volem és faltar mai al respecte ni a la veritat. Entonces si fem un treball d’investigació o fem un treball de recopilació d’informació -hi ha partitures, hi ha vestuari, hi ha música, hi ha de tot-, lo que volem és que açò… o a les escoles… tinga una continuïtat. Qualsevol se va fent major i açò aplegarà un moment en què tornarem a aplegar a un punt en què -com deia Merche-, hi ha un punt de possible ruptura i si això no s’avança pues se perdrà, i és una pena.

El vestuari l’assumiu individualment, cada u?

Javi-. Sí.

És preciós, és una cosa fabulosa, i té un treball d’investigació també supose.

Paco i Merche-. Sí.

Cada ball tindrà la seua [roba].

Merche-. Es por comarca.

Javi-. Va més per zones.

Merche-. Es comarca. Más que cada baile es cada comarca [10 min.]. Cada comarca tiene su indumentaria según el frío, el calor… la geografía, en qué trabajaban… todo eso se va incorporando al grupo según el vestuario. Y luego también intentamos ser lo más fieles posible a la comarca o al baile o a la zona que representamos. Es verdad que ahora hoy en día está todo más mezclado, hay muchos grupos de danzas que a lo mejor… pues nosotros bailamos un bolero y ellos bailan el mismo bolero de otra manera o lo que sea. Hay que cuidar un poco esas cosas, pero a ver, según te lo enseñan tienes que cuidar la escenografía que montas.

Javi-. Per exemple quan fem un muntatge, una actuació, en zona de mar i muntanya pues anem ajustant vestuaris, però mai anem mesclant-los, sempre anem buscant un fil conductor que mos porte a les comarques en el seu vestuari, en la seua música i després si te canvies que quede clar que canvies de vestuari. Un canvi de vestuari, un canvi de colors, un canvi d’actitud, també un canvi de balls. Mosatros tenim localitzats [els balls] per comarques, per zones, entonces mos interessa sempre que siga el més fidedigne possible. Hi ha vegades que no se pot ajustar tot lo que se pot fer, però si se pot fer, millor.

Merche-. Claro, no puedes bailar a lo mejor un bolero vestido de faena o no puedes bailar a lo mejor, en fin, tienes también según la zona… Lo intentamos. Hay veces que es verdad que no se puede porque a lo mejor es una actuación en la calle y tienes que ir de una manera determinada, pero sí que intentamos cuidarlo.

Que bé, que bé. Quina meravella. Bueno, supose que portareu anys ballant.

Merche-. Sí, sí.

Bueno, no molts que tampoc sou tan majors!

Merche-. No, yo llevo muchísimos años.

Javi-. Jo no tants, però… sí. I a més tenim la sort que filles, nebodes… la meua dona, els meus nanos… és una tradició que és molt bonica. És molt bonico. Si tens el apoyo de la teua família i tens una continuïtat… pues és molt agradable. I ara per exemple trobem a faltar a Cristina que se n’ha anat fora a treballar, però quan pugem qualsevol vídeo de qualsevol actuació de seguida “ie, us he vist, que està molt bé!”. Encara que està lluny pues la sentim molt a prop. I hi ha gent que porta molt de temps sense ballar i mos segueix en les xarxes socials i mos diu “eh! Vos he vist en Benimodo!” [risses]. És molt agradable.

Merche-. Sí, es una manera de vivir también y luego además el colectivo folklòric es muy grande y tienes muchas amistades. Conoces a mucha gente y la verdad es que te une esa afición y ese sentimiento.

Javi-. Front a l’adversitat… te fas com un… [suport].

Bueno, hem començat un poc ací a salto la mata, vull dir, no us heu presentat! Si no us importa dir qui sou [risses].

Merche-. Sí, yo soy Merche, soy la directora del Grup de danses de Moncada desde ya ni me acuerdo el año, pero hace muchos.

Javi-. Jo sóc Javi, sóc un dels vocals de la directiva i, bueno, jo no porte tants anys com Merche, jo porte… 13 anys.

Bueno!

Javi-. Però no són molts, hi ha gent que porta vint i pico i encara diu que açò és com el primer dia, que el nervio de l’actuació sempre va per davant.

Merche, i tu com te vas formar en açò, perquè és una responsabilitat.

Merche-. Bueno… yo… tengo que disculparme porque no soy valencianoparlante, porque en mi casa… mis padres eran aragoneses y entonces llevo como la Jota dentro. Y entonces llevo como la Jota dentro. Mi madre bailaba en el grupo de Teruel, y entonces mi madre dijo, pues no, ya estamos en Valencia -porque mi madre era maestra- y estamos en Valencia pues prefiero que bailes las valencianas. Entonces nos apuntó a un centro de la Sección Femenina para aprender a bailar. En aquella época pues yo tenía 8 ó 9 años y se acabó la Sección Femenina por cuestiones políticas y tal pero yo seguí, seguimos bailando en grupos… en el grupo universitario o en el Grupo Alimara que montó… entonces era como una federación -en Valencia-, aquí todavía no había nada [15 min.]. Entonces un día nos llamó Paco Tormo y nos dijo, “mira, el Grup de danses de Moncada se ha separado, necesitamos a gente”. Y entonces fuimos tres o cuatro personas las que nos incorporamos al Grup de danses de Moncada, y hasta la fecha. O sea, sería el 78 o así. Y nada, aparte es que es verdad, que lo hemos vivido toda la vida, hemos vivido con el folklore, y tanto mis hermanas como yo, como ahora mis hijas y mis sobrinos… y hemos hecho como un clan.

Bueno, jo aprofitaré, ja que véns de l’Aragó: la Jota aragonesa se balla molt distinta a la Jota valenciana.

Merche-. Sí, a ver está claro que la Jota aragonesa tiene un carácter que es como más de hombre, digamos que el hombre un poco es el que manda, y la Jota valenciana es al revés, manda como un poco la mujer. El hombre va detrás. Y la Jota aragonesa sinembargo el hombre como que hace el brillo que tienen los chicos y tal. Las mujeres también, pero yo creo que la Jota aragonesa es más… se nota que el hombre es más ibérico, y sin embargo aquí las mujeres llevamos un poco… ¿verdad, Javi? El chico como que va detrás de la chica.

Javi-. Sempre. Però a més no només en el ball, quan hi ha que fer qualsevol cosa sempre mosatros lo que mane Merche és lo que…

Merche-. Y lo que mande también el baile en sí, porque hay bailes… por ejemplo, en la Jota aragonesa pues hay muy poco bolero. Sí que existen, eh, los boleros en Aragón, pero hay muy poco bolero. Sin embargo, aquí en Valencia hay de todo, hay boleros, fandangos, seguidillas… jotas, us, malagueñas… o sea que tenemos un folklore tan rico que no podemos acabárnoslo, i aún continúan… incluso hay aldeas [en las] que todavía no hemos recuperado esos bailes. Por ejemplo en Sagunto nos están comentando que hay bailes de procesión y tal que no los hemos… que nadie los ha conseguido sacar, y estamos en ello, estamos con una chica que es de Sagunto, que precisamente es mi sobrina, a ver si podemos intentar ir y a ver si el señor gracias a Dios no ha faltado… porque claro, ésa es otra, tiene que ser gente muy mayor que te enseñe aquéllas… pero bueno, estamos ahí-ahí.

És apassionant, no?

Merche-. Sí, sí. ¿No se me nota? [risses]. Pero es trabajo.

Javi-. Sí, sí. És esforç, és treball i és il·lusió, és molta il·lusió.

És vocació.

Javi-. Sí, i a més quan tens la sort que raere estan els xiquets… encara [hi ha] més il·lusió. Que no se perga.

Merche-. Sí, lo tenemos que conseguir, tenemos que conseguir hacer cantera aquí en el poble y conseguirlo o bien por la falla o por el Ayuntamiento o por el col·legi o lo que sea, pero hay que…

Bueno, he vist que teniu un espectacle -no sé si dir ‘espectacle’- que se diu “Llana, seda i cotó”.

Merche-. Sí, tenemos varios. “Mar i muntanya”, “Llana, seda i cotó”, tenemos también… el último era “El riu”.

Javi-. Que era el de les comarques.

Merche-. “El riu” es un espectáculo que vamos como si fuéramos bordeando el río y vamos bailando todo lo que es a la vora del riu. Y es muy bonito, la verdad es que es muy chulo. Claro, vamos bajando por el interior y entonces poco a poco vamos cambiando de indumentaria, vamos cambiando de estilo de baile y es muy bonito. Sí, pero vamos, tenemos varios. Luego tenemos uno de “Siega i siembra”, luego tenemos… lo que pasa es que eso era cuando teníamos el SARC [el Catàleg SARC -Serveis d’Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València].

El SARC de la Diputació.

Merche-. Exacto. Que muchos ayuntamientos nos contrataban. Pero ahora eso está como más dormido y lo que hacemos es que nos contratan a lo mejor para actuaciones pero muy en concreto, unas actuaciones… sin espectáculo, un cuarto de hora, veinte minutos o… y claro, pues ahí tampoco puedes hacer gran cosa [20 min.].

Javi-. Ha canviat, la forma de les actuacions ha canviat. Abans era una estructura molt més treballà i ara és més puntual. També hi ha menys actuacions.

Clar, feia eixa impressió. Pensava, ací hi ha un treball molt gran.

Merche-. Y también es porque ha habido un boom, un boom folklórico.

Javi-. Ara hi ha grups per tots els puestos.

Això volia preguntar-vos també. Està un poc de moda, en pobles on no se deia res… ara, bueno, hi ha personatge com ‘Botifarra’ i companyia que han popularitzat molt [el folklore] de sobte.

Javi-. Sí, afortunadament. Ara una de les motivacions d’este boom ha sigut, per exemple la Dansà de la Verge de València, pues ha hagut que trossejar-la i fer-la per parts: els grups de València, els grups infantils… mosatros bueno pues estàvem com a grup com a cua de la Dansà de la Verge i ara bueno, pues al partir la part dels pobles i la part de València ara som cap de dansà en la Dansà dels pobles i també s’encarreguem una miqueta d’ajudar, no d’organitzar, però sí d’ajudar.

Merche-. Sí, cap de dansà porque somos los más antiguos. Es una responsabilidad abrir la dansà. Este año le ha tocado a él.

Javi-. Sí, enguany me tocà a mi i te puc dir que és una gran responsabilitat…

Merche-. Una emoció!

Javi-. … entrar en la plaça. Tot en silenci, tota la gent te mira. T’agarra algo al coll… hi ha que fer-ho molt bé. Pa mi va ser un orgull molt gran ser cap de dansà enguany en la Dansà de la Verge.

Merche-. Y que salimos en prensa y en todos los sitios: Moncada abre la Dansà de los pobles…; es bonito que te lo reconozcan y que esté Moncada ahí en primera plana. O sea que muy bien.

Bueno, en Moncada hi ha molta afició a la música, hi ha dos bandes, hi ha gent que toca el tambor, hi ha gent que fa misses rocieres, corals i tal. No sé si teniu relació amb ells.

Merche-. No mucha. Sí que nos gustaría tener un poco más de germanor. Pero es que cada uno lleva un poco su marcha. Nosotros tenemos el local -que nos lo ha cedido el Ayuntamiento- en Benagéber. Entonces ya no estamos aquí, estamos más apartados. También es verdad que nosotros hacemos un poco más de ruido [risses], por las castañuelas y eso. Pero bueno, sí que nos gustaría y ahora de hecho, ahora esta tarde, tenemos una reunión con los clavarios que han invitado a todas las asociaciones para ver cómo colaboramos en fiestas y demás. Y la verdad es que sí que nos apetece contactar con los demás grupos y con las demás asociaciones. No hemos coincidido mucho ¿eh?, la verdad es que las cosas que hemos hecho en el pueblo… la verdad es que tampoco han colaborado, ni hemos colaborado…

Javi-. Sí, ha sigut molt puntual.

Merche-. Sí, no hay un festival que digas, bueno, “todas las asociaciones de Moncada…”. Pero claro, eso sería el Ajuntament el que debería de…

Javi-. Una setmana cultural.

Merche-. Claro, una semana cultural o algo, que cada día tuviéramos un… claro, también depende un poco de lo que nosotros… no es lo mismo coger un instrumento y empezar a tocar… que nosotros tenemos una indumentaria que…

Javi-. I una actuació se té que preparar, encara que portes el ball aprés les actuacions se preparen.

Merche-. Ya tuvimos bastante problema el día de la Dansà que generalmente es un día entre semana y es a las nueve de la noche, o antes, hay que estar aquí en la puerta de la iglesia y claro, la gente que sale de trabajar a las ocho… es imposible. O sea que tuvimos que ir un poco a contrarreloj, pero se hace lo que se puede. Se colabora por lo menos.

Bueno, açò és molt de curro, supose que assajareu molt, us voreu molt, treballareu molt. Teniu una periodicitat o aixina?

Javi-. Sí, mosatros mos veiem els divendres per la nit en San Isidro i quan hi ha actuació… qualsevol sarao o un viatge, si hi ha que assajar dos i tres vegades pues s’ensaya dos i tres vegades, lo que faça falta. Però de normal mosatros assagem els divendres per la nit en San Isidro i en això portem una seguida i quan s’acostem a una actuació pues fem assajos més intensius. Ja s’incorpora la rondalla, perquè no és lo mateix demanar-los que vinguen sempre. Se va buscant… ajustar lo més possible a les actuacions, però per lo menos una vegada a la setmana cau [25 min.].

Merche-. Y muchas veces muchas más. Y hemos salido… que ha habido veces que nos han llamado la atención porque se nos han hecho las tantas y ahí estábamos xacarrán, xacarrán. Y es por eso porque, oye, si es necesario repetirlo seis veces… como si hay que repetirlo diez, pero hay que hacerlo bien.

Javi-. Ens agrada fer-ho bé, molt bé. És una responsabilitat i hi ha que fer-ho molt bé.

Jo no he pogut vore-vos en persona, però us he vist en vídeo, n’he vist uns quants. M’ha agradat moltíssim. Balleu amb una elegància impressionant, impressionant de veres. M’ha agradat molt, sí. Bueno, teniu la rondalla, és del vostre grup?

Javi-. La rondalla en principi sí que era part del grup, però pues el boom del folklore i tot això ha permés que gent de la rondalla se’n vaja incorporant a unes altres rondalles… com hi ha més actuacions, pues hi ha més moviment de gent i aplega un moment en què quan vas a demanar la teua rondalla o lo que era la teua rondalla, pues no estan. Aleshores pues tenim que estar sempre dispostos a demanar rondalles d’altres pobles o col·laboracions… o buscar gent que participe en la pròpia actuació. Rondalla com a tal nostra ja no en tenim. Tenim components solts, però ara quan hi ha una actuació i demanem rondalla pues hi ha que anar demanant-la o encarregant-nos de buscar gent per a eixa actuació.

Merche-. Sí, eso es la lucha que tenemos, porque claro, las rondallas se han hecho como muy imprescindibles. Entonces qué pasa, pues eso, la oferta y la demanda. La rondalla ha visto que pues pueden tocar con otros grupos, pueden sacarse un dinerillo, que tal, que cual y Pascual… y entonces pues claro, no están a expensas nuestras de cuándo tenemos una actuación, de cuándo… qué pasa, pues que se han buscado un poco la vida y entonces claro, “pues tengo un bolo”, “pues tengo un compromiso”, “tengo no sé qué”, y tienes que ir tirando de unos y otros… en fin, que forma parte de la familia folklórica, o sea que siempre están ahí. Pero no es como antes, cuando estaba Paco Tormo y teníamos una rondalla estupendísima con viento y todo… pues eso, que formaban parte de nuestro grupo i eran uno más. Ahora no, ahora digamos que la cosa ha evolucionado y ya no hay tanta gente que toque, ya no hay tanta gente que cante… sí que hay mucha gente que baila, pero con CD. Y nosotros eso sí que nos negamos totalmente. Nosotros somos un Grup de danses que tenemos nuestra rondalla y tenemos nuestro grupo de baile. Que es verdad que la rondalla va y viene, pero ahí estamos. No vamos a la “lata” [risses]. Tampoco estamos por la línea de las parejas, siempre tenemos parejas mixtas, nunca actuamos con parejas de chicas o con parejas de chicos… no. Siempre parejas mixtas y siempre -como era tradicional- [con] la rondalla, el grup de danses, los cantaores y en directo.

Els cantaors són bons, no? Jo no els he vist en directe, però pareix que canten molt bé.

Merche-. Sí. Marisa es de aquí.

Javi-. Marisa és de Moncada.

Merche-. Y Jose es de Massarrojos.

Javi-. I tenen molt bona veu.

Merche-. Sí. Y luego estaba Rosa Xirivella que era de Foios, pero por motivos de salud y otras cuestiones pues se lo dejó. Pero bueno, ahora de repente aparece el amigo de no sé quién que canta. Pues bienvenido es también.

Javi-. I hi ha vegades que inclús hem tingut que ballar en orquestra i, bueno, és una integració sense cap de problema. La granaína la ballàrem en Albal, amb l’orquestra d’Albal, i el cantaor molt bé. A més escomençàrem només en les postisses [dites també ‘castanyoles’ o ‘castanyetes’], va ser molt bonico. El punt d’innovació mantenint la tradició.

Merche-. En el [Palau de les Arts] Reina Sofía también bailamos.

Ostras, en el Reina Sofía! No és qualsevol cosa.

Merche-. Sí, sí. Además bailaron con una orquesta. Estaba lleno aquello… fue la Federación la que nos buscó, la Federación de la Comunidad valenciana. Eran las Boleras de Algemesí, que nosotros eran las que nos sabíamos… nos dijo “es que no conozco a nadie más que se lo sepa”, pues hala, nosotros.

Javi-. És lo bo de tindre repertori [risses] [30 min.].

Merche-. Y luego el director de la banda, que no me acuerdo exactamente de qué banda era porque había varias bandas de música ese día, y nos dio la enhorabuena… o sea que muy bien. La Federación también nos dio la enhorabuena porque vamos, era complicado meter ahí unas boleras a nivel de banda. O sea que bien, sí.

Jo he mirat les activitats i esteu treballant moltíssim. Hi ha una quantitat d’activitats…!

Merche-. Sí, sí.

Javi-. Hi ha moltes activitats.

Merche-. Sí, ahora lo que ya te digo, nuestra prioridad ahora, para mí, es montar una escuela, una escuela de niños. Y hablamos con… no sé si ahora es el mismo Ajuntament

Bueno, en principi sí, la mateixa alcaldessa al menys.

Merche-. Hablamos con Amparo [Orts, alcaldessa actual] y a ver si podemos meterlo en plan cultural… pues en Blasco Ibáñez o en alguna escuela o en las fallas. El caso es que los niños de Moncada participen en nuestra asociación. Que es difícil, ya te digo, crear afición es difícil, pero se tiene que intentar. No obstante, sí que nos vamos a poner en contacto ahora después del verano con las asociaciones, tanto con las Fallas como con el AMPA del colegio y a ver si nos dan opción a dar clases o…

Javi-. Clar, una mostra o un algo que mos poguera [fer] donar eixe pas.

Merche-. El pueblo lo necesita y nosotros también. Porque claro, es que esto si no poco a poco se va acabando y no puede ser. La verdad es que sí que nos gustaría que hubiera más gente del pueblo, que viviera dentro del pueblo. Porque generalmente o unos por trabajo, otros porque la vida nos ha llevado a otros sitios… vivimos en Valencia, y claro. Pues sí que nos gustaría que fuera más autóctono.

Hemos viajado muchísimo y hemos quedado muy bien en todos los sitios y solamente con la indumentaria que llevamos a la gente ya le alucina, es que le encanta. Porque además llevamos una indumentaria muy cuidada, no llevamos una indumentaria de ir por casa, no “me pongo esto pa bailar…”, no. Llevamos… lo mejor lo llevamos para bailar. Los justillos los llevamos envarados, llevamos todo lo que hace falta y todo para dar la imagen que tenemos que dar de Valencia y de Moncada. Entonces, claro, solamente con la presentación… solamente cuando salimos al escenario ya la gente… ¿verdad [mirant a Javi]? Con nuestros brillos y nuestras cosas… muy bien [35 min.].

Javi-. És que hi ha moltes vegades que la referència és això, és Moncada de València. És la referència. Aleshores se nota molt. Quan tens que anar ahí representant al poble i tens que representar a València i te’n vas… no te dic ja a Jumillas, a on siga: te’n vas a l’Europeade, a qualsevol cosa d’estes, i se te queden mirant, diuen…

Merche-. Claro.

Javi-. … ahir portàveu un vestuari… [distint]. Sí, portàvem el d’estiu i este és el d’hivern. I este és de l’interior i ara portem la morellana i ara no sé què. Clar, te veuen quatre dies en quatre vestuaris i diuen… estos tios s’ho estan treballant.

Merche-. Pues eso, que igual tenemos de la Costera, que tenemos del Alto Palancia, que igual tenemos… pues por [inintel·ligible] y por ahí.

Javi-. Sí, dels Ports, de Castelló… de tots els puestos.

Merche-. Claro y es que la indumentaria cambia. Pero bueno, de todas maneras para ir por fuera, por los viajes y tal, pues llevamos un poco la tradicional, llevamos uno de faena y otro de fiesta, más que nada para que nos identifiquen más, porque a ver, si llevamos a lo mejor que vamos de basquiñas pues a lo mejor no saben de dónde somos [risses], pero sí que es verdad que muchos grupos de otras ciudades, tanto de España como de fuera, siempre nos dan la enhorabuena por la indumentaria, por la imagen que damos. Porque hay muchos grupos extranjeros o incluso nacionales que la verdad es que no lo cuidan mucho. O van sin peinar… ¡con lo súper especial que es el peinado de valenciana! Pues nosotros nos lo hacemos todos los días, nos lo peinamos y vamos muy preparados para eso.

Javi-. És que és molt identificatiu.

Merche-. Entonces no vamos tan arreu y lo cuidamos mucho, hacemos un poco de seña identidad nuestra el que vayamos bien vestidos. Más o menos intentamos hacerlo lo mejor posible. Y luego hemos viajado mucho. Ahora es verdad que se ha paralizado mucho por cuestión de la crisis, ya los grupos de otras ciudades ya no pagan todo, ya tienes que pagarte tú las cosas… luego también están los problemas de las vacaciones…

Javi-. Se fem majors, ja hi ha treballs, ja no és escola…

Merche-. Tenemos niños… entonces sí que es verdad que ahora nos movemos más a nivel nacional que internacional, y eso que hace dos años estaba la Europeade en Finlandia [Turku] y allí que fuimos. O sea que sí, que intentamos estar en todos los sitios, pero claro, tampoco se puede.

Javi-. A lo que se pot.

Bueno, ens dieu que sou deu parelles? Deu parelles està molt bé.

Merche-. Sí, sí.

Vamos, jo entenc que calga una escola i que calga créixer, però deu parelles…

Merche-. Claro, lo que pasa que de las diez parejas pues hay veces que somos ocho, porque uno no puede o, por ejemplo ahora David que está trabajando no puede venir, o hay otro que tiene una hernia…

Ay, pobre.

Javi-. Ai, és que se fem majors!

Merche-. Claro, claro.

Javi-. El grup com a tal som molts més, lo que passa és que quan entres en una dinàmica que vas a preparar una actuació, pues més o menys ja se va quedant el quadre o els quadres de ball. I més o menys se queda una estabilitat, però quan estem assajant podem ser 12 persones, podem ser 18 persones o podem ser 4.

Merche-. ¡Chicas! Chicas hay muchísimas. Chicas hay muchas, chicos no tantos. Entonces nosotros nos limitamos a las parejas según los chicos que tenemos, entonces… pues lo cubrimos eso… pues por ejemplo… las chicas se visten de otra manera, los chicos hacen el doblete…

Javi-. Mosatros se llevem la jaqueta i com a molt la montera i anem una miqueta més fresquets, però les xiques fan dos vestuaris. I mosatros pues anem ajustant com podem, a suar! [risses]. Ei, i ho fem molt a gust, puc dir que se disfruta.

Ací que hi havia indústria de seda, no sé si té a vore…

Javi-. [Ens vestim] més de cotó, seda no tant.

Merche-. A ver, seda lo que llevamos ahora son las faldas de seda, pero lisas. No podemos optar a espolines ni cosas de esas. Y aparte es que eso tampoco se usaba tanto para bailar, eso era ya alta sociedad [40 min.] y entonces…

És algo molt popular.

Merche-. Ahí está. Entonces lo que es la seda la llevamos en las faldas lisas y la llevamos en los cuerpos. Por ejemplo, casi todas las cotillas pues o bien son algodón o bien son sedas, pero cuando son telas pequeñas. O la seda lisa, que sí que llevamos faldas de seda. Todas las faldas lisas que tenemos… casi todas son de seda. Y alguna chantillí también llevamos, luego a la hora de brocado lo que sería un espolín ya no, ahí ya metemos algodones y tal, porque claro, nosotros tampoco podemos optar a esas barbaridades.

Javi-. Més [inintel·ligible], més llana… uns altres complements.

Merche-. Por eso decimos “seda, llana i cotó”. La seda la llevamos en las faldas lisas y en los cuerpos, en los cuerpos pequeños -lo que es las cotillas y eso- ahí sí que llevamos sedas. Luego ya los brocados y todo… llevan hilos de seda, pero lo que es [la base] es o un rallón o un algodón.

Que barbaritat, bueno la meitat de les paraules que dieu no les entenc, però me pareix un coneixement preciós.

Merche-. Casi siempre llevamos chambra y casi siempre llevamos, bueno, casi siempre no, siempre. E incluso la ropa interior la llevamos como toca.

Javi-. Hi ha algunes peces que no són molt còmodes de portar [risses], però te puc assegurar que si hi ha que portar-les se porten. Intentem ser sempre lo més original possible. Si no pot ser no pot ser, però si podem tindre una camisa de cotó original… si se té que fer se té que fer. Fem eixe esforç.

Merche-. Siempre vamos un poco a gente que entiende. Nosotros podemos establecer unas normas de indumentaria dentro de lo que es las normas internas del grupo, pero sí que es verdad que estamos siempre asesorados por un indumentarista de todos los años. Luego cada uno va al sitio que quiere, pero generalmente en Moncada siempre ha sido de Paco Albert, que es La Botiga. Pero ha sido toda la vida, yo desde que empecé a vestirme bien. Me refiero sin mi madre. Porque claro, cuando las madres te visten en aquella época… Pero bueno, luego en el grupo sí que fuimos incorporando cosas nuevas y es a raíz de que Paco Albert nos iba diciendo “cotillas, nada de corpiños. Qué es eso de corpiños, nada de corpiños. Las cotillas envaradas con palo de naranjo”.

Què meravella!

Merche-. Sí, sí.

Javi-. És que, anem a vore, la sort que tenim és que Paco ens va assessorant i lo bo és que no és un desconegut que ha aparegut allí enllumenat, no. És una persona molt estudiosa, molt treballadora, molt preparà, i mosatros pues se’m apoyat en ell i ell col·labora també en mosatros.

Merche-. Lleva muchísimos años. Él perteneció a Alimara, al Grup de danses Alimara, y tanto Victoria Liceras como él fueron los dos que empezaron a hacer una [investigación]: escribir libros, estudiar de aquí, estudiar de allá… y abrir baúles, miles de baúles en todas las casas antiguas, en colaboración con Lo Rat Penat,  para que todo eso sea verídico, lo más fiel posible. Entonces él me dice “está todo inventado, se pone un lazo aquí, ahora las tarambas, ahora no sé qué”, pues son cosas que van saliendo pero que realmente son adornos, pero lo que es la estructura no es que esté inventada, es que ya se han sacado de los baúles. Da mucha pena que eso se pierda porque… a ver cómo lo digo sin que se sienta nadie ofendido… [es una pena] que se transforme en algo que no es. Un traje de valenciana no puede llevar nunca una cremallera. Un traje de valenciana no puede llevar corchetes de metal… Son cosas que… dices, porque puedes estar entre el [siglo] XIX y el XVIII, pues de mangas de farol o lo que sea, pero mantén la indumentaria, mantén un poco… para tus hijos, para tu… Si no lo mantienes, si tú lo disfrazas efectivamente se hace un disfraz.

Javi-. Al final se perd l’originalitat de tot [45 min.].

Merche-. Si solamente vistes por fuera y no vistes por dentro no sabes por qué están hechas las cosas, por qué llevan la camisa, por qué llevan… no lo sabes. Y realmente es apasionante el mundo de la indumentaria. Cómo se vestían entonces… y es una pena pues que le ponen una cremallera… es una pena.

Javi-. La facilitat pues entra en conflicte en l’originalitat. Hi ha mil vegades que dius, no, és que aixina és més fàcil. Sí, però no és el que toca.

Merche-. No es lo que toca y eso, pues a lo mejor si llevas la chambra bajo, pero aquí después se pone la puntilla por aquí… no. No, tienes que llevar… además, es para el sudor… es más higiénico y todo, ¡no entiendo por qué no lo hacen! [risses]. Si realmente era así, por qué no lo conservas. Y eso, y luego los grupos de danzas hemos enseñado mucho lo que es a nivel de las valencianas, de las falleras. Hemos enseñado a bailar, pero también les hemos enseñado un poco a vestirse. De decir, vamos a ver… hay gente que no sabía lo que era un refajo y sin embargo nosotros hemos conseguido que haya gente que se vista con refajo, y que sepa que ese refajo, aparte de Castellón, también lo llevaba la parte interior de Valencia. Y que también hay otra indumentaria aparte de la fallera. La fallera es el traje institucional de las fiestas valencianas o falleras, pero no tiene nada que ver con la tradición valenciana. Tiene que ver, pero ha sido una transcripción, una cosa extraña que se ha montado ahí, incluso se permiten hacer modas: pues ahora la manga se lleva así, ahora la manga se lleva asá. No. Hay varios modelos, pero dentro de lo que es [la tradición]. No decir, “ahora la peineta se lleva baja, ahora la peineta se lleva alta”. ¿Cómo? Pues la peineta según la época era cuánto más alta tenías más categoría y cuánto más baja [tenías menos categoría], y aquí las falleras poco a poco van teniendo menos categoría porque cada vez la tienen más bajita, que no se les ve. A nosotros -si nos ves en los vídeos-, a nosotros se nos ve la peineta. Entonces claro, tiene que ser, si la peineta está para eso, para que se vea. Luego eso, incluso las joyas. Javi, me estoy enrollando yo más que tú…

Però és molt bonic!

Javi-. Estava a punt de dir que els complements, no només la vestimenta, la forma de posar els complements, que portes el complement adient al vestuari. Tot això hi ha que estudiar-ho, hi ha que treballar-ho i la veritat és que és una pena que es vaja perdent. Perquè pa inventar qualsevol moment val, però quan estàs buscant una originalitat, estàs buscant una tradició, estàs buscant un manteniment de les teues arrels… que te diguen que un mocador de colors en blau, que dius: mare meua, lleva’t això perquè me fa mal en la cara. Però em dius, un dobladillo en or, bueno, pues escolta, pues sí, per què no. És anar buscant la millor solució possible però sense eixir-te de la tradició que realment és lo que vols mantindre. Si dius: jo és que vaig a ballar en vaquers, pues no. Si estigueres en el Grup de danses de Moncada te diríem “no, no pots eixir a ballar en vaquers”, el nostre indumentarista te pegaria un colpet [risses].

Merche-. Sí, además vamos viajando y vamos a los festivales internacionales y vamos viendo las indumentarias del resto de gente que, vamos, que la mantiene. Por ejemplo de Murcia, que él hablaba antes de los de Jumilla, lo mantienen perfecto. Y bueno, a mí me da una envidia… porque en los pueblos del interior, vamos, el folklore lo tienen como muy arraigado y tal. Nosotros tenemos que pelear un poco más. Y además las instituciones les ayudan mucho… y los locales y todo, y siempre están presentes, en cualquier cosa del pueblo allí están presentes. Sin embargo nosotros tenemos que ir arañando algún día de fiesta para que nos den algo… Pero sí que es cierto que hay una similitud en la indumentaria, sobre todo de los hombres. Ellos [los hombres del Grup de danses de Moncada] tienen vestuarios que se asemejan mucho a lo mejor a los de Murcia, o a lo mejor a los gallegos. Porque decíamos “mira, un saragüell; pues mira, es gallego” [50 min.].

Javi-. Sí, el panyet que portem per damunt se pareix molt, i això? Diu, no, és que era més còmode perquè anaves a treballar al camp… Bueno, és que a mi em dóna el mateix que tu anares amb zuecos i ací en espardenyes, però en realitat és que anaves a treballar al camp i era còmode.

Merche-. Y el saragüell era el mismo. En las mujeres se distingue un poco más, pero también hay muchas similitudes. Por ejemplo, todo el mundo vamos con un moño, tanto de Aragón como de Andalucía… del traje de andaluza al nuestro no tiene nada que ver, pues sin embargo sí que por la parte de Granada sí que hay un traje que es muy parecido a lo que es nuestro traje de rayas, que es nuestro traje de montaña. Es muy parecido, porque ellos están también en la sierra y también tienen sus montañas. Claro, no es solamente el faralaes, Andalucía también tiene más cosas, y nosotros igual, no tenemos sólo la peineta, tenemos también más cosas. Y vamos enseñándola por donde podemos y aprendemos también mucho de lo que vemos por ahí.

Javi-. I també mos dóna molta enveja de lo que fan i de lo que se pot fer, perquè hi ha moltes vegades que diu “no, això l’Ajuntament mos fa una setmana cultural i tenim a xiquets…”

Merche-. O intercambios, hacer algún intercambio.

Javi-. “… l’Ajuntament mos paga l’intercanvi i esteu convidats una setmana ací en un poliesportiu…”.

Merche-. Nosotros no podemos.

Javi-. Mosatros com no te’n vingues a ma casa no… eixa part sí que trobem que mosatros tenim ahí una mancança que sí que d’alguna forma sí que podríem treballar-la i col·laborar, però clar és que hi ha moltes vegades que és més difícil trobar amb qui que fer-ho. Realment la voluntat està però no sabem com articular-ho per a obtindre els recursos.

Merche-. Sí, vamos a festivales que ahí está el conseller o incluso, si es un pueblo pequeño, pues está el alcalde a recibir a los grupos, hacen un vino de honor, tienen ahí una parafernalia montada para los grupos…

Javi-. El dia de la catedral de Múrcia, buah!, allí estava tota la Plana Major!

Merche-. Y sin embargo pues nosotros…

Javi-. A més era un festival internacional i tot, i estava tot l’Ajuntament…

Merche-. Y dan la bienvenida a todos los grupos.

Javi-. … vingueren ahí i realment te dones compte del suport que tenen en algunes Comunitats.

Merche-. Y la categoría que le dan y, claro, el caso que les hacen. Pero que nosotros no nos podemos quejar porque la verdad es que a nosotros Amparo [Orts, alcaldessa] la verdad es que nos recibe muy bien y todo, pero sí que es verdad que también… no depende de ella mucho, entonces tiene, en fin, sí que les gustaría que tuviéramos un poco más… yo qué sé, a lo mejor las bandas de música tienen más gente y es más… sonora, valga la redundancia, pero nosotros también necesitamos un poco de…

Javi-. Per això mosatros sempre anem amb el cartell d’“estem disposats a”, perquè la nostra voluntat és col·laborar i intentar fer-ho més gran, però hi ha moltes vegades que no tenim interlocutor. Hi ha moltes vegades que parlem amb Amparo i Amparo mos atén, però no hi ha una continuïtat. Sí que mos agradaria que se done una importància a lo que realment portem com a nom, que som el Grup de danses de Moncada, tenim eixa rellevància i volem que el poble la puga disfrutar també.

Merche-. Y hablando antes de la Dansà de la Verge, nosotros siempre hemos propuesto hacer una Dansà como hacen los demás pueblos, convidar a otros grupos de otros pueblos, que tengan aquí. Pero claro, eso tiene un coste. Entonces, yo qué sé, primero y principal habría que cortar algunas calles, hacer un recorrido, tener un apoyo…

Javi-. Una infraestructura, un algo.

Merche-. Sí, luego habría que invitarles a algo, pues en fin… generalmente… en Sueca, pues nos invitan a comer a todos los grupos. Claro, tampoco queremos eso, pero aunque sea una horchatita, algo. Nosotros tampoco podemos sufragar todos esos gastos. Sí que nos gustaría hacer un poco… yo en Foios lo he hecho, por qué en Moncada no puedo.

Foios és molt xicotet, Moncada és una ciutat…

Javi-. El problema no està en la quantitat de recursos, sinó en la capacitat que hi ha per a tots eixos recursos que hi hagen posar-los en marxa. Perquè hi ha moltes vegades que, lo que dèiem de les associacions, que hi ha moltes vegades que si se va a fer un festival de bandes de música o algo, mosatros podem col·laborar, igual que ells poden col·laborar en mosatros [55 min.]. Per què no se prepara això? Pues hi ha moltes vegades que dius, “és que no s’ha parlat”. Bueno, pues anem a treballar en parlar això.

Merche-. Que no nos enteramos, la mitad de las veces no nos enteramos.

Javi-. És un valor a tindre en compte.

Merche-. Y ojo, Amparo siempre nos dice que nosotros somos un grupo bastante activo, dentro de lo que son las asociaciones de aquí, que nosotros estamos ahí a ver cuándo podemos… ¡que actuamos gratis!, pero estamos a ver cuándo nos toca actuar en el Mercado [Viejo] y estamos con una ilusión… y vamos gratis.

Javi-. Enguany mos toca, no mos toca… [risses].

Merche-. Y estamos ahí con una ilusión que pa qué… y que nos piden la no sé qué digital, pues ahí estamos con la digital. Parece que nos están poniendo trabas, que “de aquí tienes que sacar no sé qué”, bueno. El pobre Raúl [Fernández]… que le tenemos…

Javi-. El nostre secretari que és Raúl va en papers…

Merche-. Sí, porque ahora a las asociaciones nos piden unas cosas… tiene que estar todo en regla y todo… también es verdad que estamos sin ánimo de lucro y aquí no nos lucramos nadie: ¡al revés! Pero por lo menos cuando sea la navidad que podamos hacernos una cena. Y no nos dejan. Nos la tenemos que pagar nosotros porque no podemos gastar un duro de alguna subvención que nos ha dado la Diputación o quien sea. Pero, jolín, el día de la navidad, pues tenemos que pagarnos cada uno lo nuestro porque de ahí no se puede sacar…

Javi-. Hi ha moltes situacions que són una miqueta rares.

Merche-. Yo comprendo que será por algo, pero…

Javi-. Sí tenen justificació mosatros les acceptem i ja està, però que la voluntat per la nostra part de col·laborar, de fer el grup més gran… mosatros sempre ho posem per davant, és a dir, si se va a fer algo, conteu en mosatros. Perquè la vegà que mosatros vulguem muntar algo sí que mos agradaria dir “senyores de les bandes de música, senyores de no sé què, vingau-se’n” i que hi haguera eixa col·laboració, però és que hi ha moltes vegades que no sabem en qui. És que no sabem quan, no sabem en què. I això és un problema. És un problema a nivell d’infraestructura i pense que, bueno, la Delegació de cultura… que pot fer molt?, per supost. Que segur que té a muntó de faena?, també t’ho garantitze. Però per lo menos que mos tinga en compte, ja no per a fer algo en particular, sinó per qualsevol cosa en general. Mosatros sempre estem disposats a col·laborar.

Mosatros hem entrevistat a associacions andaluses i centres aragonesos i tenen ajuda els andalusos de la Junta d’Andalusia i els aragonesos tenen d’Aragó. Vosatros no teniu una ajuda…?

Javi-. Tenim el Sona la Dipu, de la Diputació, que era un concurs, però també va desaparéixer com a concurs, ara és una mostra.

Perquè sou els que manteniu la identitat valenciana en moltes coses.

Merche-. Sí, pero realmente es la Diputación… ahora. Eso que hacemos, las Jornadas -que nos pagan poquísimo-.

Javi-. El Retrobem.

Merche-. El Retrobem, pero tampoco lo tenemos ahora.

Javi-. Però hi ha molt poquetes coses en les que puguem dir que tenim una col·laboració intensa perquè són molt puntuals, és una actuació a l’any o un parell d’actuacions a l’any o una col·laboració en un altre grup d’una altra entitat: pues la banda de música fa el seu concert i mosatros ballem i després vénen ells… sempre és una miqueta més d’intercanvi promogut per mosatros o directament hi ha una entitat que fa eixa proposta i mosatros la tenim que gestionar. No se trobem en eixa col·laboració directa, és una miqueta més difusa. Tens que buscar-la, Raúl se torna loco buscant documentació, quins són els concursos, quins són els requisits, el pobre home està que no para i sempre buscant, buscant, buscant perquè no hi ha una forma directa d’obtindre eixa informació, és molt obtús [60 min.].

Merche-. Luego también está la oferta y la demanda de los grupos, por ejemplo ahora hay muchos grupos en fallas que bailan, y hay incluso grupos que bailan muy bien. Entonces qué pasa, pues que ahora en San Juan, pues las actuaciones que a lo mejor antes hacíamos nosotros pues ahora las hacen los grupos de fallas. ¿Por qué? Pues primero porque son más baratos, o gratis, o con un CD… se pone y se hace. Que realmente el festival está muy bien, porque además así digamos que promueves un poco a la gente para que se apunte a los [grupos], pero sí que es verdad que a nosotros eso nos ha mermado lo que son las fuentes un poco de ingresos. Ahora tenemos el día 29 un sarao en Albal. Un sarao, a diferencia de una actuación, es que es popular. Nosotros digamos que la rondalla se pone a tocar y todo el mundo baila. Nosotros somos un poco la referencia y todo el mundo baila alrededor, pero puedes bailar de particular, puedes bailar como quieras. Y además eso está abierto porque así la gente que a lo mejor en su día bailó la Jota de Alfar se acuerda de cuando bailaba… y yo tengo a un alumno que me dice, “mira, si me dabas tú clase hace mil años, cuando yo era pequeña”, y ahora la tengo… pues se ha metido en un grupo para que yo le enseñe a bailar. Y eso lo hacen en Albal.

Això del sarao ho havia vist, però no sabia lo que era.

Merche-. Pues eso, por eso lo digo yo. Y a mí me encantaría tanto hacerlo aquí en Moncada.

Javi-. Ah, seria…!!

Merche-. Me encantaría hacer un sarao, que viniera todo el mundo, que todo el mundo se pusiera a bailar.

Javi-. Només amb els nostres coneguts segur que 20 ó 30 grups vindrien.

Merche-. Ahora ya las, digamos, las enemistades que pudiera haber antiguamente pues ahora ya se han perdido, ahora ya todo el mundo somos de aquí, y entonces yo me imagino que la gente que bailara antiguamente en la Agrupació Folklòrica… yo creo que se pondría a bailar y volveríamos a ser un mismo grupo todos.

Quin projecte més bonic.

Merche-. Sí, a mí me encantaría.

Javi-. Sí, és que estaria molt bé, però tampoc hem tingut l’oportunitat.

Merche-. No sabemos dónde, dónde podríamos hacerlo. No sé, es muy difícil porque eso tiene que ser una iniciativa también del Ajuntament, más que nuestra. Entonces es que claro, si allí en Albal el Ajuntament dice “aquí vamos a hacer todos los años un sarao”… oye, pues está fenomenal. Y ahí vamos todos los años.

Javi-. I és molt divertit.

Merche-. Y el primer año éramos nosotros y cuatro más, el segundo año éramos unos cuantos más y además vestidos, que se vestían incluso, y ahora viene todo el mundo de la contornà, incluso alumnos nuestros vienen a vernos y a participar. O sea que a lo mejor habrá 300-400 personas bailando el mismo baile.

Javi-. Gent que mos segueix per les xarxes socials… de Sueca ja mos han dit “iee, que anem!” [risses].

Merche-. Hay una xarxa que es muy buena.

Javi-. La gent té interés, té ganes, sap que s’ho va a passar bé i és un punt d’encontre, que això sempre suma. Però com lo que deia Mer, és complicat perquè això ho té que articular una entitat. Mosatros podríem proposar-ho però al final qui vindria?, pues els nostres coneguts, els nostres amics, però realment si ho articulara una entitat tindria eixa rellevància i se faria.

Merche-. Además, dónde, cómo.

Bueno, se talla… [algun carrer]

Javi-. Al mercat.

Merche-. Ya, pero… nos tendrían que dar permisos.

Bueno, si ho fa l’Ajuntament no té cap problema en tallar…

Javi-. Per això. Seria una forma molt directa de potenciar el folklore i a més és que en eixe mateix moment estic segur que qualsevol de les altres associacions tindria interés en col·laborar perquè és una forma de exposar-se i de mostrar lo que fas; la gent quan participa de forma col·laborativa en una associació lo que vol és que els altres vegen lo que fa. En les bandes de música, en l’associació de… andalusa. És que la gent el que vol és això i si això tens una potència per a promocionar-ho tota la gent va a col·laborar.

Pues proposeu-ho. Nosaltres no tenim molta força, però també ho proposarem.

Javi-. Tota pedra fa paret. Hi ha que dir-li-ho a qui siga, com siga i tantes vegades com faça falta. Mosatros continuem insistint perquè açò és lo que mos agrà, açò és lo que mos fa il·lusió.

Parleu en passió, és molt bonic escoltar-vos.

Javi-. És que és molta faena i també és molta emoció [65 min.].

I en erudició, aneu sobrats, parleu en erudició del tema.

Javi-. No, jo no, només parle molt.

Bueno, bueno [risses].

Merche-. Y se nos ha olvidado decir el exitazo que tuvimos en el Palau de la Música.

Oh!! [risses]

Merche-. Tuvimos un… se llamaba… Corpus… a ver… ¿cómo era?

Javi-. No m’enrecorde ara el nom, però eren les festes del Corpus.

Merche-. Corpus Ballare se decía.

Què bonic!

Merche-. Y además fue la Federación, digamos, quien nos lo pidió y representamos todos los bailes del Corpus.

Javi-. En els cabuts, [inintel·ligible]… tot, tot.

Merche-. Todos, todos. Tuvo un exitazo… el Palau de la Música estaba lleno. Y bueno, la verdad es que tuvimos muchísimo éxito. Allí en Valencia. Y nos da una rabia que todo lo que hagamos lo hagamos en Valencia, y aquí no. Aquí no hacemos nada.

Jo en els vídeos us he vist molt en València, sí.

Merche-. En Valencia.

Clar, a la plaça de la Mare de Déu… en molts llocs.

Merche-. Sí, pero todo lo que hemos hecho gordo, grande y bueno ha sido en el Reina Sofía, en el Palau de la Música… en sitios buenos, pero en Valencia. También nos gustaría tener aquí un apoyo y decir, venga todos los años tenéis aquí…

Javi-. Ací vàrem fer el 40 aniversari, però com a acte puntual.

Merche-. Y luego lo que estuvo aquí muy bien fue lo que se le hizo a Paco Tormo.

Javi-. Sí, l’homenatge a Paco Tormo.

Merche-. El homenatge, que vino Al Tall, vino mucha gente que… vamos, estuvo muy bien, a la gente le encantó. Luego vino…

Javi-. Pep Gimeno, ‘Botifarra’. Vàrem ballar en ell en directe.

Merche-. Luego también hicimos una colaboración con… ¿cómo se llamaba aquello de los andaluces?

Javi-. El FlaValenco.

Merche-. Se llamaba FlaValenco, en la plaza del Arzobispado en Valencia, y bueno, también estaba lleno. Y era talmente los lolailos. Además flamenco-flamenco, no te creas que era una actuación de un grupo de sevillanas. No, flamenco de ¡ayyy [canta]! Luego entre medias de repente como que se cambiaban de ropa y salíamos nosotros, y era un espectáculo increíble.

Javi-. Era una integració.

Merche-. Hemos hecho muchas cosas.

Javi-. Si és que fem de tot!

Merche-. Y siempre con el Grup de danses de Moncada y siempre con Moncada en nuestro formato y siempre intentándolo. A ver si hay recompensa [risses]. Los artistas decimos que la recompensa es el aplauso, pero hay que tener algo más. Hay que apoyar, que es muy duro ser artista [risses].

La pròxima ja anem a parlar amb Paco [Tormo], clar.

Merche-. Era, digamos, el guía.

Javi-. El alma mater.

Merche-. Nosotros éramos muy jovencitos cuando entramos y entonces digamos que era la gente más mayor -exactamente como ahora-, la gente más mayor soy yo y mis hermanos y tal, y esos somos los que llevamos un poco eso, y luego con la colaboración de todos ellos, que sin ellos sería imposible llevarlo. Y más que nada… sobre todo desde aquí mandarles un agradecimiento a todos y bueno, tener el honor de llevar el nombre de grupo y el nombre de Moncada y sobre todo, pues eso, acompañados de toda la gente que nos sigue. Y ya está.

Javi-. Què bé parles! Què bé parles!

Sí, sí.

Merche-. Si me engancho, quiero decir cinco cosas a la vez y me engancho [70 min.].[1] Paco Tormo és una persona sobradament coneguda al poble a la que esperem poder entrevistar molt prompte. A més de crear l’escola i el Grup de danses és soci fundador de la Unió Musical (de la que fa no res hem publicat una entrevista a Pepe Poveda, actual president de la Unió). A més a més, per anar obrint boca abans de l’esperada entrevista a Paco Tormo, podeu consultar este article i llegir alguns dels aspectes més curiosos de la seua vida: https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/paco-tormo–folklore-y-musica/6930

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

Nom/Cognom Grup de danses de Moncada. Merche Gracia -directora- i Javier Furió -vocal-
Data de fundació 1976
Pàgina web i Facebook dansesmoncada.es, @dansesmoncada
Títol  Grup de danses de Moncada, cuidant el folklore moncadí i valencià des de 1976
Temàtiques associacions, dansa, etnologia, foklore, indumentària, música
Data i lloc de l’entrevista  Dilluns 17 de juny de 2019, parc front a l’església de Sant Jaume
Data de la publicació Divendres 6 de setembre de 2019
Equip entrevistador  Etnograma (Nelo Vilar, Laura Yustas)
Enllaç  https://youtu.be/6n6iXiRWmhU
Extracte  https://youtu.be/j8RAVKc82KU
PDF