Títol  I Jornades Municipals d’Educació (febrer de 1998)
Temàtiques educació, conferències, documents
Publicació Moncadapèdia Divendres 10 d’abril de 2020
Font Arxiu municipal
Descarregar el llibre

Entre el dimecres 11 i el dissabte 14 de febrer de 1998 es van celebrar les Primeres Jornades Municipals d’Educació de Moncada al Centre Cultural Blasco Ibáñez. Quatre intensos dies de debat i reflexió portada a terme gràcies a la implicació d’agents de tota la comunitat educativa (representantes de centres, de l’administració, professorat, direcció de centres, psicòlegs, pedagogs, docents, representants d’AMPAs, d’estudiantat, etc.). El treball de totes estes persones ha deixat tres documents: el programa de mà de les jornades que podeu vore fent clic en la imatge esquerra, les actes de les jornades (que inclouen esquemes de les xarrades, els seus objectius i antecendent i altra informació tècnica) i les gravacions en cinta de les jornades. Hem digitalitzat eixe material i pot consultar-se dividir per ponències i taules redones. Recomanem revisar no només estos àudios, sinó també els esquemes que les acompanyen en les actes. No apareix en el programa, entenem que perquè era una sorpresa, però també es va realitzar un homenatge a Antonio Moreno Calleja.

Hem penjat les gravacions en Ivoox, un servei que permet escoltar els àudios des del mòbil i altres dispositius. Podeu escoltar-los més avall des d’esta mateixa pàgina o fer-lo al mòbil, descarregant l’app gratuïta (per a mòbils Android o per a iPhone) i buscant en ella la “Moncadapèdia”. El perfil oficial de Moncadapèdia és este: https://www.ivoox.com/escuchar-moncadapedia_nq_547286_1.html. També podeu subscriure-vos perquè us avisen quan hi haja novetats.

A continuació teniu els àudios i després la informació general que pot llegir-se en la primera part de les actes: antecedents i procés de concreció de les jornades i composició de les comissions de treball.

***

GRAVACIONS

Dimecres 11 de febrer de 1998

Inauguració de les Jornades

Sr. Leonardo Margareto Layunta (alcalde), Sra. Concepció Gómez Ocaña (directora general de Centres docents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència) i Sra. Bàrbara Aguilar Granell (regidora d’Educació de l’ajunt. de Moncada).

La reforma educativa

Ponència: Reforma educativa i qualitat de l’ensenyament, Gonzalo Anaya.

Ponència: La innovació i experimentació de la Reforma, Miquel Soler (atenció, en la gravació falten els últims minuts).

Debat: Al voltant de les intervencions de Gonzalo Anaya i Miquel Soler.

Taula redona: Aplicació i desenvolupament de la Reforma Educativa. Modera: Manuel Martínez Lance (director IES “E. Tierno Galván”). Participen: Albert Sansano (Federació del Moviment de Renovació Pedagògica del PV), Enric Miquel (cap de l’àrea d’Ordenació i innovació educativa i Formació Professional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; convidat, no assisteix) i Desideri Montagut (alumne IES “E. Tierno Galván”). I posterior debat.

Dijous 12 de febrer de 1998

Escola i comunitat

Ponència: Educar els xiquets i xiquetes mentre s’estan fent jovesde Jaume Funes (psicòleg, educador, especialista en adolescència). Presenta Vicent Faubel (educador, programa “Encontre” del Projecte Home).

Taula redona/ comunicacions. Presenta: Ma Ángeles Molpeceres (professora del Dep. de Psicologia Social, UPV). Comunicacions: Promoció de la participació en l’AMPA a través d’una coordinació comarcalde Pilar Cháfer (Secretaria de Comarques, membre de l’executiva de la FAP) i Ricardo García (president de l’AMPA de Castelló de Rugat i vicepresident de l’Agrupació Comarcal de la Vall d’Albaida); Programa preventiu d’intervenció interinstitucional per a xiquets/es i adolescents en desavantatges socioeducatius, de Paloma Silla (pedagoga, coordinadora del programa, professora del CP “Ausiàs March” de Natzaret); El desenvolupament de les competències municipals en educació: un forma de concretar la interrelació entre escola i comunitat, de Salvador Almenar (tècnic d’Educació de l’Ajunt. de Gandia) i La participació dels estudiantsdels Representants de l’Associació d’Estudiants Nacionalistes (grup absent de manera justificada). I posterior debat.

Divendres 13 de febrer de 1998

Realitat educativa a Moncada

Experiències educatives
Grup A

Presenta: Pilar Navarro (pedagoga, professora del Patronat “San Jaime Apóstol” de Moncada). Experiències educatives: Programa de Garantia Social, Ma Ángeles Lacruz (coordinadora del Programa de Garantia Social de l’Ajuntament); Formació i treball, José Ignacio Orero (gerent de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajunt. de Moncada); Pràctiques en alternància i formació en centres de treball, Patro Chirivella (professora tècnica en Pràctiques Sanitàries IES “E. Tierno Galván”; Projectes de treball en la Formació Professional, Empar Marqués (professora de FP del Patronat “San Jaime Apòstol”) i L’Educació Permanent d’Adults a Moncada, Representats del col·lectiu de professors i de l’Associació d’alumnes de l’EPA de Moncada. I posterior debat.

Grup B

Presenta: Consuelo Verdeguer (psicòloga de l’Ajunt. de Moncada). Experiències educatives: Fomentar el plaer de llegir, Ana Ballester (mestra CP. “V. Trenco”); Programes d’Immersió Lingüística, Grup de professors/es del CP “V. Trenco”); El tractament de la diversitat: atenció als alumnes amb dificultats educatives, Equip de mestres d’Educació Especial del CP “V. Trenco”, Jesús Oliver (psicopedagog IES “E. Tierno Galván”;  Tractament de transversals en l’Educació Primària, Seminari de professors d’Educació Primària de Moncada i Alfara; L’ensenyament musical: present, passat i futur, Rafael Pascual (director de CEM “Mestre Palau”. I posterior debat.

Grup C

Presenta: Enric Contell (mestre). Experiències educatives: Les setmanes culturals com a projectes d’animació i participació de la comunitat educativa, Grup de mestres de centres públics de Moncada; Participació i experiències de l’AMPA a Moncada, representant del Moviment Associatiu de Pares/ Mares de Moncada; Experiències i desenvolupament del col·lectiu de dones en l’àmbit educatiu, representant del Col·lectiu de Dones de Moncada; Els jóvens i el temps lliure, Amparo Taroncher i César Francés (Centre Juvenil de l’Ajunt. de Moncada); La prevenció de les drogodependències, Consuelo Fontestad i Pilar Ramos (tècniques de la Unitat de Prevenció Municipal). I posterior debat. 

Nota: No disposem dels àudios de les sessions per grups, que imaginem que serien simultànies. No obstant això, podeu trobar els esquemes de cada presentació en la part de les Actes correspondent als grups de treball. A més a més, en la taula redona participen persones que formen part de diversos grups i fan una revisió de la realitat educativa al nostre municipi.

Taula redona: Realitat educativa a Moncada i perspectives de futur. Presenta: Manuel Orrico (psicòleg de l’Ajunt. de Moncada). Participen representats dels diversos sectors que recull el Consell Escolar Municipal de Moncada: Sonsoles Giner (representat professors), Manuel Martínez (representats directors), María Carmona (representant AMPA), Amparo García (representant col·lectiu ciutadans), María Jesús Giner (representant de l’administració educativa, absència justificada) i Germán García (representant de l’administració local i president del Consell Escolar Municipal). I posterior debat. Al principi de l’àudio s’arreplega l’homenatge a Antonio Moreno Calleja.

Dissabte 14 de febrer de 1998

Els valors

Ponència. Els valors en la sociedad democràtica, Agustín Domingo (professor de filosofía del Dret, moral i política de la UV). Presenta: Ascensión Gracia (psicòloga de l’Ajunt. de Moncada).  I posterior debat.

Taula redona: Els valors en educació des de diverses perspectives. Modera: Javier Moreno (especialista en Formació del Professorat). Participen: Germán Arroyo (periodista), Gracia Santos (representant de les ONG), Tomás Serra (Moviment d’Objecció de Consciència, MOC), Elena Simó (Col·lectiu de Dones) i Antonio Pascual (president del Consell Local de la Juventut de Moncada. I posterior debat.

***

Actes de les Jornades

Transcribim a continuació els textos introductoris i els crèdits del document, podeu fer clic en la imatge esquerra per a veure i descarregar el document complet en PDF. També podeu fer servir el document per a búsquedes per paurales obrint l’enllaç i fent clic en Ctrl+F (Windows) o Cmd+F (Mac Os).

Antecedents i procés de concreció de les Jornades

La idea de realitzar unes Jornades Municipals d’Educació sorgeix al si del Consell Escolar Municipal: “obrir un debat sobre la realitat educativa del municipi en què estigueren implicats i participaren totes les persones i col·lectius interessats, és una necessitat”.

Per l’abril del 96 es realitza una primera aproximació, a través d’una Enquesta-Qüestionari tramesa a tots els col·lectius, per arreplegar els temes, àrees d’interés i inquietuds existents.

Per l’octubre es crea, des del Consell Escolar Municipal, una comissió específica amb l’objecte de sentar les bases que permeten cristal·litzar en les Jornades. El plantejament de les quals, enfront a l’especialització o concreció sobre una àrea determinada, és, obrir debats sobre temes que es consideren genèricament importants en la millora de Ia nostra realitat educativa.

El mes de març del 97 s’invita formalment a tots els col·lectius del municipi a participar, a través de comissions, en un procés d’anàlisi i reflexió prèvia sobre el tema o àrea que cadascú ha considerat. El resultat està a les teues mans.

Volem agrair des d’ací l’esforç de 43 persones, que durant més de sis mesos i a través de freqüents reunions han dissenyat el contingut de les primeres Jornades Municipals d’Educació.

Comissió “Refoma educativa”

Manuel Martínez (Institut “E. Tierno Galván”)
David Campo (Institut “E. Tierno Galván”)
Ma Ángeles Guerrero (Institut “E. Tierno Galván”)
Conxa Jambrino (CP “V. Blasco Ibáñez”)
Carmen Pascual (CP “V. Blasco Ibáñez”)
Ma Teresa Balaguer (AMPA Patronal “San Jaime A.”)
Rosario Torres (Institut Patronal “San Jaime A.”)
Pilar Cortell (Institut Patronal “San Jaime A.”)

Comissió “Escola i comunitat”

Concha Peris (AMPA CP “V. Trenco”)
M. Carmen Rubio (AMPA CP “V. Trenco”)
Rafael Platero (AMPA CP “V. Trenco”)
Enric Contell (Unitat del Poble Valencià)
Carmen Mendoza (Institut “E. Tierno Galván”)
Xelo Fontestad (Treballadora Social de l’Ajunt. de Moncada)
Lucila Moran (Educadora Ajunt. Moncada)
Empar Marqués (Institut Patronal “San Jaime A.”)
Pilar Navarro (Institut Patronal “San Jaime A.”)
Olga Juan (Institut Patronal “San Jaime A.”)
Maribel Verdeguer (Associació Alumnes d’EPA)
Amparo García (Col·lectiu de Dones)

Comissió “Experiències educatives a Moncada”

Vicent Marqués (Centre Musical “M. Palau”)
Amparo Vicente (CP “V. Trenco”)
Amparo Ferrando (Col·lectiu de Dones)
Xelo Verdeguer (Gabinet Psicopedagògic Municipal)
Patro Xirivella (Institut “E. Tierno Galván”)
Manuel Chulià (Institut “E. Tierno Galván”)
Esperanza Latorre (Institut “E. Tierno Galván”)
Pilar Alcayde (Institut FP Patronat “San Jaime A.”)
Bàrbara Sales (Promoció Lingüística Ajunt. de Moncada)

Comissió “Valors”

Vicente Rustarazu (CP “V. Trenco”)
Concepción Durán (CP “V. Trenco”)
lsmael Blasco (CP “V. Trenco”)
Ma Luisa Pérez (Col·lectiu de Dones)
Asunción Moreno (Col·lectiu de Dones)
Ma Carmen Bosch (Patronat “San José”)
Rafael Cariñena (Institut “E. Tierno Galván”)
Carmen lgual (Institut “E. Tierno Galván”)
Artur Gallego (Institut “E. Tierno Galván”)
Dolors Gascó (Institut “E. Tierno Galván”)
Ascensión Gracia (Gabinet Psicopedagògic Municipal)
Maria Alòs (Institut FP Patronat “San Jaime A.”)
José V. Albert (Institut FP Patronat “San Jaime A.”)
Sonsoles Giner (CP “José Ma Oltra”)

Comissió “Tècnica organitzadora”

lsmael Blasco (CP “V. Trenco”)
Enric Contell (Unitat del Poble Valencià)
Manuel Martinez (Institut “E. Tierno Galván”)
Asunción Moreno (Col·lectiu de Dones)
Manuel Orrico (Gabinet Psicopedagògic Municipal)
Xelo Verdeguer (Gabinet Psicopedagògic Municipal)

Ens trobem particularment satisfets d’aquest procés perquè ha permés Ia celebració de les Prirneres Jornades Municipals d’Educació. No obstant això,|’èxit creem que resideix que no siguen només uns dies aïllats, sinó que formen part i s’insereixen dins d’un continu en el qual hi ha hagut una anàlisi i debat previ que haurà de desembocar, a partir de les inquietuds que s’arrepleguen aquests dies, en una realitat que permeta promoure aquelles alternatives que donen resposta i optimitzen la xarxa educativa del nostre municipi.

L’educació és un dels pilars de tota socieiat sána, així com un indicador de la qualitat de vida dels ciutadans.
Per això, tots hem de ser conscients de la necessitat de promoure i donar suport a iniciatives que, des de qualsevol ámbit, afavorisquen l’anàlisi de la realitat educativa, i aboquen al debat i a la participació de tots els veïns. Aquesta administració, a través del seu Consell Escolar Municipal, vol donar resposta a eixa necessilat.
*

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari