Títol  Notícies sobre la construcció de carreteres i ferrocarril al segle XIX
Temàtiques documents, història, premsa, transport
Publicació Moncadapèdia Dijous 11 de febrer de 2021
Font Premsa històrica (Arxiu de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura)

Locomotora de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Foto treta del Catàleg de l’exposició “El trenet del Túria: 1888-2013”. F.G.V.

La nostra Hemeroteca huitcentista de Moncada: 1821-1900, que recull totes les mencions a la nostra ciutat recollides a la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura, és una font inacabable de documentació sobre distintes temàtiques. En esta ocasió ens hem proposat extraure totes les notícies trobades sobre les comunicacions del poble, en concret sobre camins i ferrocarril.

El resultat és un quadre parcial de la modernització accelerada de la societat valenciana en la segona meitat del segle XIX, amb les dificultats que comportava.

Farem un relat d’esta qüestió organitzat cronològicament, amb els enllaços a les notícies dels diferents diaris i amb els textos transcrits o indicats quan són massa llargs. Ens hem limitat a les comunicacions per camins, carreteres i ferrocarril, barrejades temàticament, perquè pugam fer-nos una idea de com seria moure’s des de Moncada, tant les persones com les mercaderies.

El camí de Moncada

Les obres del camí de Moncada s’inicien el dijous 5 de juny de 1856; cada poble es feia càrrec del tram que passava pel seu terme, i l’objectiu era acabar-ho en menys d’un mes, abans de Sant Joan (24 de juny). A principis de juliol encara no s’ha acabat i hi ha conflictes violents entre els carreters (els transportistes de la època) i els treballadors del camí. A meitat d’octubre encara estan parlant d’obrir-lo al trànsit.

El genio de la libertad: periódico de la tarde. 16 de juny de 1856.

Construcció del Camí de Moncada:

El dia 5 principiaron con la mayor actividad las obras del camino de Moncada en la parte que corresponde al ayuntamiento de Valencia. Los demás ayuntamientos de los pueblos interesados en la construcción de este camino, parece que tratan de mostrar igual actividad en la recomposicion de lo que á cada uno de ellos corresponde; de manera, que para antes de San Juan se cree que quedará terminada completamente.

El genio de la libertad: periódico de la tarde. 2 de juliol de 1856.

A principi de juliol les obres del Camí de Moncada encara no han acabat, i hi ha conflicte amb els carreters que necessiten passar per ixa via:

Parece que han ocurrido algunas reyertas entre varios carreteros y los trabajadores del camino de Moncada, á causa de querer aquellos transitar por la citada via no permitiéndolo el estado de los trabajos.

El palmesano: periódico político-literario. 16 d’octubre de 1856.

Més sobre el Camí de Moncada: les obres van començar el 5 de juny, i encara que volien acabar-les per Sant Joan (el 24), a meitat d’octubre parlen d’obrir-lo al trànsit:

Terminadas ya completamente las obras que, de resultas de la inspeccion que practicó una comision de la diputacion provincial, se han hecho últimamente en el camino de Moncada, se piensa abrir al tránsito público esta nueva via. Parece que este acto tendrá lugar dentro de muy pocos dias.

Carretera Venta del Pou-Burjassot-Moncada

En la relació de carreteres de la península i illes adjacents, en 1860 apareix com de tercer ordre la que du de la Venta del Pou a Moncada, però quatre anys després es diu que s’estudiarà la carretera Burjassot-Moncada en compte de la del Pla del Pou-Moncada.

Boletín de Segovia: Número 115 – 1860 septiembre 21

Relacion por provincias de las carreteras que forman el plan general de la Península é Islas adyacentes. (…) PROVINCIA DE VALENCIA (…) Carreteras de tercer órden. (…) Venta del Pou á Moncada.

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XVII Número 2386 – 1864 noviembre 26

La direccion general del ramo de obras públicas ha dispuesto se proceda á practicar el estudio de la carretera de Burjasot á Moncada, en vez del del Plá del Pou á dicha villa, por no hallarse el de esta última carretera comprendido en el nuevo plan aprobado en 6 de setiembre próximo pasado.

Ferrocarril València-Sogorb

En el moment més intens de construcció de línies de ferrocarril, apareix la interessant opció d’una via de València a Sogorb passant per Moncada, que hauria donat molta vida a la comarca de l’Alt Palància. Finalment el projecte no va poder competir amb el de la línia Sagunt-Terol i es va desestimar, però no sense generar molt de moviment polític i de premsa.

El turolense: Avisos, noticias, anuncios e intereses materiales: Año IV Número 885 – 1879 febrero 5

En una carta de Segorbe, que ha publicado un periódico, hallamos la siguiente noticia:// “Antes de estar aprobados los estudios del ferro-carril de Sagunto á Teruel, se pensó seriamente en construir una línea entre Valencia y Segorbe, pasando por Burjasot, Godella, Moncada y demás pueblos de esa comarca, pero despues de proyectada la via de Aragon, aunque no se ha renunciado en absoluto al ferro-carril entre Segorbe y esa ciudad, parece que se piensa en construir un ramal que, desprendiéndose del de Teruel pase por Moncada y termine en Valencia, y tiene este nuevo proyecto grandes probabilidades á su favor, por lo intersadas que están en él, tanto la agricultura é industria de aquella comarca como la comodidad de sus habitantes y de las numerosas familias valencianas que poseen propiedades ó edificios de recreo en aquella fértil cuento pintoresca vega”.

La Provincia: Periódico defensor de los intereses morales y materiales de la de Teruel y órgano oficial de la Sociedad Económica de Amigos del País: Año II Número Segunda – 1880 noviembre 17

Extens article, tret de El Mercantil Valenciano sobre el projecte d’establir una línia de ferrocarril d’Aragó al Port de València passant per Moncada i la seua comarca.

Carretera València a Moncada

El Constitucional: diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 41 – 1882 febrero 19 (19/02/1882)

Ha sido autorizado el director de carreteras provinciales para recibir los acopios de piedra con destino á las carreteras de Valencia á Castellon y de Valencia á Moncada, en vista del lastimoso estado en que se hallan y la necesidad de su pronta reparación.

Ferrocarril València-Sogorb

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XXXV Número 9515 – 1884 abril 10

Continúan activamente los estudios de un ferro-carril económico de Valencia á Segorbe, por Moncada, Bétera, yeserias de Porta-Coeli y Torres-Torres. En la actualidad se están practicando los trabajos en dos secciones de la linea á la vez, á fin de terminarlos cuanto antes.

El “trenet” València-Bétera

Aprovació, planificació i obres del trenet, que es va inaugurar el 12 d’agost de 1891, tal com contava Arturo Xerri al seu text «Los inicios del ‘trenet’ entre Valencia y Bétera, allá por agosto de 1891».

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XL Número 11410 – 1889 junio 28

Ayer tarde se ha reunido la comision del Senado sobre el proyecto de ferrocarril del Grao de Valencia á Bétera por Moncada, con un ramal de Valencia á Rafelbuñol, habiendo emitido dictámen de corformidad con lo aprobado por el Congreso.

Boletín Oficial de la provincia de Orense: Año 1890 Número 224 – 1890 marzo 29

Es publica la Reial Ordre de 5 de març de 1890 segons la qual:

S.M. el Rey (Q. D. G.), en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto autorizar la transferencia del ferrocarril de vía estrecha del Grao de Valencia á Bétera por Moncada, con un ramal de Valencia á Rafelbuñol, hecha por el concesionario á la Sociedad Valenciana de Tranvías, declarando á ésta subrogada en todos los derechos y obligaciones inherentes á la primitiva concesión.

El Guadalete: periódico político y literario: Año XXXVII Número 10663 – 1891 enero 1

Entre les línies de ferrocarril obertes en territori espanyol, en l’apartat de via estreta apareix oberta a l’explotació «En 12 de febrero de Grao de Valencia á Bétera por Moncada y Ramal á Refelbuñol á D. Ricardo de Álava» [?].

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLII Número 12094 – 1891 mayo 16

S.M. la reina ha firmado los siguientes decretos de Fomento:// Declarando la necesidad de la ocupacion de terrenos sitos en el término municipal de Valencia, con destino al ferrocarril del Grao de Valencia á Bétera por Moncada.

Greus accidents laborals en la construcció de la línia

Treballadors de la Sociedad Valenciana de Tranvías al voltant d’una locomotora. Fondos Francisco Miñarro, vista en Arturo Xerri, “Los inicios del trenet entre Valencia y Bétera…”.

A finals del segle XIX, els accidents de tren eren molt nombrosos. A Moncada hem trobat diferents notícies d’accidents, un en particular molt greu en el moment de la construcció de la línia: hi ha tres morts i uns quants ferits. La premsa de tot l’Estat es fa ressò del succés, ampliant els detalls durant uns quants dies seguits. Finalment conseguim un relat fidel, molt detallat, del descarrilament, de la natura de les ferides, de les autoritats que s’hi van presentar, i fins i tot mencions a la responsabilitat del governador, perquè pareix que les obres no tenien llicència. Apareix a més una figura que ja havíem trobat en altres notícies (en l’organització de les festes de Santa Bàrbara, per exemple, a on patrocinen algunes activitats): la de la “colonia valenciana”, famílies burgeses valencianes que aportaven la seua influència i mitjans personals, entre elles el cònsol Haraldo J. Dahlander Hjertedt, del que també ens va regalar un bon text Arturo Xerri Juan: «Un insigne veraneante en moncada: el cónsul sueco Haraldo Dahlander».

La Libertad: Año II Número 398 – 1891 septiembre 28

En la estación de Moncada, de la línea de Valencia a Bétera, ha ocurrido un descarrilamiento.

Han resultado dos muertos y tres heridos. Uno de estos últimos está en estado gravísimo.

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLII Número 12227 – 1891 septiembre 28

Mas choques en las vías férreas.

De un nuevo siniestro, aunque sin poder adelantar detalles hasta este momento, tenemos que dar cuenta á nuestros lectores. Hé aquí el lacónico telegrama que hoy se ha recibido en el ministerio de Fomento:

Valencia, 28 (11 m.).

El gobernador al ministro de Fomento:

“Participan que en el ferrocarril de Moncada ha chocado un tren de balastro con unas plataformas, resultando tres trabajadores muertos y cinco heridos.

Salgo para dicho punto”.

La Libertad: diario político y literario: Año I Número 130 – 1891 septiembre 29

TELEGRAMAS

(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)

Los choques del dia.

NÚMERO 1

Madrid 29 (2’30 t.)- Ha habido un choque de trenes en la línea de Valencia á Tarragona, entre Moncada y Bétera.

Prodújose por unas vagonetas sueltas, desprendidas del tren de Bétera.

Ha habido tres muertos.

La Libertad: Año II Número 399 – 1891 septiembre 29

EL CHOQUE DE MONCADA.

Ampliando las noticias que dimos ayer á nuestros lectores, con referencia al choque de Moncada, insertamos el siguiente telegrama oficial recibido anoche en Gobernación:

“Valencia 26 t.- Ampliando mi anterior telegrama de esta tarde, participo á V.E. que no ha ocurrido choque de trenes, sino que uno de los de balastro se dividió, quedando sueltas cuatro plataformas que por la inclinación del terreno adquirieron movimiento.

A pesar de la prohibición de los capataces, subieron á las referidas plataformas varios jornaleros, y tomando mayor velocidad éstas, entraron en la estacion de Moncada, por la vía muerta, provisional para llenar un desmonte, al cual cayeron las cuatro plataformas, ocasionando la muerte á los operarios Juan Navarro y José Bosch.

Hay un herido muy grave, llamado Vicente García Granell, y otros tres heridos levemente, que han sido trasladados al Hospital de Valencia.

Me he personado en el lugar de la catástrofe acompañado del Alcalde de esta ciudad, el secretario de este Gobierno, el de la Junta de Beneficencia y otros varios funcionarios de este Gobierno.

La empresa envió inmediatamente dos médicos y botiquin, siendo asistidos los lesionados con toda diligencia. El juzgado está formando el sumario.

Otro muerto

Noticias recibidas por telégrafo, con posterioridad, dan cuenta del fallecimiento del herido grave Vicente García Granell.

Los heridos

Son estos:

Juan García (conmoción cerebral), Vicente Cabañas (conmoción), Valeriano Orials (doce contusiones graves), y Francisco Catalá (lesión en las dos piernas).

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLII Número 12228 – 1891 septiembre 29

Las víctimas de la catástrofe de Moncada son:

Muertos, Juan Navarro, de Albarracín, y José Bosch, de Moncada; y heridos, Vicente García, de Moncada, Vicente Cabanes, de Teruel, ambos con una fuerte conmocion cerebral; Valentin Turia, con graves contusiones en el antebrazo derecho, y Francisco Catalá, con una erosion grave en la rodilla derecha.

La Libertad: diario político y literario: Año I Número 131 – 1891 septiembre 30

(…) Según noticias de nuestro corresponsal en Valencia, á la una de la tarde de ayer salió un tren, ascendente de la línea de Valencia á Bétera, compuesto de cuarenta vagones descubiertos, ocupado por veinte trabajadores del afirmado de la via. Pasado Moncada, el tren se dividió en dos secciones.

Al engancharse la locomotora á la segunda sección del tren, empujó violentamente cuatro vagones los cuales rodaron con gran rapidez hacia Moncada. En los cuatro vagones iban diez obreros pidiendo socorro.

El guarda aguja dió otra via y en ella se deshicieron los vagones.

Los muertos y heridos, ya mencionados, fueron recogidos al instante.

La Paz: periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia: Año XXXIV Número 11441 – 1891 Septiembre 30

El Gobernador de Valencia ha marchado á Moncada, para socorrer á los obreros heridos en el choque de trenes.

Se instruye sumario en averiguación de las causas del siniestro.

La estafeta de León: Año VI Número 561 – 1891 septiembre 30

Valencia 28 (10’15 n.)

A la una de la tarde salió un tren ascendente de la línea de Valencia á Bétera, compuesto de cuarenta wagones descubiertos, ocupado por veinte trabajadores del afirmado de la via.

Pasada la estacion de Moncada. El tren dividióse en dos secciones.

Al ir á engancharse la locomotora á la segunda seccion del tren para llevar los obreros que en él iban á trabajar en el kilómetro siguiente, empujó violentisimamente cuatro wagones.

Como en aquél punto la línea tiene una pendiente pronunciadísima, los cuatro wagones que recibieron el terrible empuje rodaron por la cuesta con una rapidez vertiginosa hacia la estacion de Moncada.

En los cuatro wagones iban diez obreros que, aterrados, pedian socorro á gritos.

El guarda aguja de la estacion de Moncada vió bajar aquellos wagones, y con gran acierto hizo girar la cana, enviando á la vía muerta á aquel tren sin máquina y disparado. Si no hubiese procedido así, los cuatro wagones hubieran chocado con el tren ascendente de viajeros que se hallaba en la estacion y las desgracias hubieran sido aun mayores.

El tren disparado entró en el apartadero ó via muerta y allí quedó completamente destrozado.

De los diez operarios que iban en los wagones arrojáronse cuatro á la via antes del choque y quedaron ilesos.

Dos se cayeron á un pozo que hay en el apartadero y quedaron muertos y horriblemente magullados.

Uno quedó herido de suma gravedad.

Otros tres recibieron lesiones de menor importancia.

Los médicos y las autoridades de Moncada, los empleados de la estacion y la colonia veraniega prestaron los primeros auxilios.

Organizóse en seguida un tren de socorro, en que han ido al lugar de la catástrofe el gobernador civil, Sr. Ojesto, el secretario del gobierno, el alcalde y otras autoridades.

El juzgado instruye sumario. -T.

El Tradicionalista: diario de Pamplona: Año VI Número 1438 – 1891 octubre 1

Descarrilamiento en Moncada. Al extremo de una pendiente, distante cuatro kilómetros de la estacion de Moncada, se encontraba, el 28 á la una de la tarde, un tren de balastaje cargado de piedra para rellenar el muelle de mercancías de aquella estacion.

Al enganchar la máquina con los vagones de cola, quitaron las cuñas, escapando el tren pendiente abajo, con una velocidad espantosa.

Como en Moncada se esperaba un tren de balastaje, estaba dada la aguja para la vía muerta, donde entraron los cuatro vagones, saltando cerca de 20 metros más lejos de la terminacion de la vía.

El primer vagon quedó aplastado dentro del tercero, y éste montó sobre el cuarto.

Los operarios que ocupaban los vagones, ante la proximidad del peligro, empezaron á arrojarse al suelo, causándose contusiones algunos, dándose golpes otros sobre el poste y muriendo en el acto.

En los vagones sólo quedó un obrero, que fué aplastado, sufriendo una horrible mutilacion en el cráneo.

De los heridos hay dos cuyo estado es gravísimo.

A la estacion ha acudido toda la poblacion de Moncada, auxiliando á los heridos. Luego se condujo á éstos á Valencia en el tren de socorro.

En éste fueron el gobernador, el alcalde y el médico de la empresa, con un botiquín de la Casa de Socorro del distrito de Serranos de esta capital.

Si en vez de entrar los vagones en la línea muerta siguen la recta, hubieran chocado con el tren ascendente de viajeros, las desgracias habrian sido mayores.

El bien público: Año XX Número 5617 – 1891 octubre 1

VALENCIA 28.

A la una de esta tarde un tren de balastro, de la línea de Valencia á Bétera, compuesto de ocho vagones, al ser enganchado en la máquina, empujó ésta á los citados vagones, que por la pendiente que existe en el sitio donde se encontraban, se precipitaron hasta la estacion de Moncada.

El guarda-aguja, apercibido de lo que ocurría y para evitar el choque, que creía inminente, con otro tren que llegaba, dió la señal á éste de que la vía se hallaba interceptada.

Los vagones del tren de balastro llegaron con una velocidad vertiginosa al final de la vía, en donde saltaron unos sobre otros, quedando destrozados cuatro de ellos.

En los citados vagones iban varios trabajadores, resultando dos de ellos muertos, dos heridos de gravedad y otros dos sufrieron heridas leves.

El gobernador civil, así que ha tenido conocimiento del triste suceso, se ha trasladado á Moncada, llevando algunos socorros para los heridos. También ha salido para dicho punto un médico municipal.

La poblacion de Valencia se halla bastante impresionada.

El Guadalete: periódico político y literario: Año XXXVII Número 10895 – 1891 octubre 1

EL SINIESTRO DE BÉTERA.

El siniestro ocurrido en la línea de Bétera á Valencia, pasó del siguiente modo:

Un tren de balastrage se hallaba á cuatro kilómetros de Moncada, cargando piedras.

Al enganchar la máquina con los wagones de cola, escapó el tren pendiente abajo con velocidad espantosa, llegando á la estacion de Moncada, saltando los wagones veinte metros mas allá de la terminacion de la via.

Uno de los heridos ha fallecido.

Hay cuatro muertos todos obreros.

La opinion clama contra el gobernador que autorizó la explotacion de la línea ilegalmente.

La Rioja: diario político: Año III Número 808 – 1891 octubre 1

La opinión pública en Valencia pide se exija á aquel Gobernador toda la responsabilidad que el caso requiere, pues no estando aun autorizada legalmente la línea, permite el servicio, y de aquí lo ocurrido en Moncada.

Otro de los heridos en el accidente ha muerto.

El noticiero balear: diario de avisos y noticias: Año I Número 174 – 1891 octubre 2

Catástrofe en la vía férrea de Moncada.

Valencia, 28.

Otra vez hemos de ocuparnos de desgracias personales ocurridas con motivo de percances en los trenes.

Hoy ha correspondido a Valencia.

Sobre la una de la tarde de llegado al kilómetro 11 de línea férrea de Valencia á Bétera un tren de operarios, compuesto de ocho vagones descubiertos con 20 obreros y las herramientas necesarias para proceder á los trabajos de afirmado de la vía.

El capataz, con propósito de distribuir mejor el trabajo, ha dividido el tren en dos secciones de á cuatro coches con objeto de que media brigada se quedara trabajando en aquel punto y la otra media más arriba, pero al enganchar la locomotora una de las secciones, al chocar los topes ha empujado los cuatro vagones de la sección, que ocupaban diez obreros, y como la pendiente en aquel sitio es muy pronunciada, con vertiginosa rapidez han rodado hacia Moncada, sin que la media brigada que se había apeado en el kilómetro noveno pudiera prestarles auxilio alguno.

Los diez pobres operarios que ocupaban los vagones, viendo próximo un fin desastroso, daban voces de socorro.

El jefe de la estación de Moncada, al ver bajar los vagones, y con el propósito de evitar mayores daños, dió vía muerta, y en ella entró el desgraciado tren, que quedó completamente destrozado.

De los diez operarios, cuatro tuvieron la fortuna de arrojarse, quedando ilesos, y de los seis restantes dos cayeron al fondo de un pozo que existe junto al apeadero, quedando muertos y horriblemente magullados, uno gravemente herido y los tres restantes heridos menos graves.

El buen acierto del jefe de la estación de Moncada, don Juan Perris Granell, secundado por el guardia aguja y demás empleados á sus órdenes, ha evitado mayores daños, pues á continuar el tren descarrilado su marcha por la vía, hubiera chocado con el de pasajeros ascendente, que se encontraba ya en Godella.

Acto seguido el señor Perris ha telegrafiado á la estación de Valencia pidiendo socorros, y de ésta se ha notificado la desgracia al Consejo de la Compañía Valenciana de Tranvías, al gobernador, al alcalde y juzgado de guardia.

El pueblo de Moncada, consternado ante tanta desgracia, y especialmente las familias valencianas que allí se encuentran veraneando, han acudido á la estación, tanto para enterarse de lo ocurrido, como para prestar sus auxilios á los desgraciados heridos.

Los muertos

Juan Navarro, natural de Albarracin.

José Bosch, natural y vecino de Moncada.

Ambos, como ya hemos dicho, están horriblemente magullados.

Los heridos

Vicente García Granell, natural y vecino de Moncada, gravísimo, conmoción general.

Vicente Cabanes Andrés, de Teruel, conmoción cerebral.

Valeriano Muria Rodríguez, contusión en la frente y otra en el antebrazo derecho.

Francisco Peña Catalá, herida contusa en la rodilla derecha.

Las autoridades

El juez municipal don José Trenco ha comenzado seguidamente á instruir las correspondientes diligencias sumariales.

El gobernador civil, señor Ojesto, con el secretario de la Junta provinccial de Beneficencia y Sanidad, señor Salado, ha marchado á las tres á Moncada.

El alcalde señor Llovet, con el concejal señor Torres Babí, en cuanto han tenido noticia de lo ocurrido, han ordenado la salida para el lugar del suceso del médico de guardia en la casa de socorro doctor Igualada, el cual ha marchado á las dos con un botiquín.

El Alcalde, Sr. Torres Babí y el señor Giménez Valdivieso han salido para el sitio de la ocurrencia.

Ultimas noticias

A las cuatro de la tarde, en un tren especial, han sido trasladados á Valencia los heridos, acompañados de los médicos Sres. Igualada y Serrano y los practicantes de la casa de socorro.

Se desconfía salvar la vida al herido más grave; éste ha sido conducido en una camilla dentro de un furgón. Le han conducido al Hospital.

El juez del distrito de Serranos, don Tomás Morales, con el actuario Sr. Galán, en la estación de Valencia ha tomado declaración á los heridos, excepto el grave, que á consecuencia de la conmoción cerebral no podía articular palabra.

Los otros tres heridos, después de prestar declaración se han ido á su casa.

Á las cuatro y media ha venido un tren á Valencia, en el que han regresado los señores gobernador civil, alcalde-presidente del Ayuntamiento, secretario del gobierno, señor Rubio, inspector del Cuerpo municipal de Sanidad, Sr. Torres Babí, jefe de la sección de Gobernación del Ayuntamiento, señor Giménez Valdivieso, doctor Lopez Tarin, secretario de la Junta provincial de Sanidad, señor Salado, los consejeros señores Trénor é Iranzo y algunos otros señores.

La Pandereta: semanario literario y festivo: Año I Número 3 – 1891 Octubre 08

Text sarcàstic sobre els nombrosos accidents de tren -a partir de la notícia del sinistre de Moncada.

Otro choque en Moncada, no el Moncada donde los concejales de Barcelona tienen la costumbre de ir á echar una cana al aire, sino el de la provincia de Valencia. (…) Ya vamos acostumbrándonos á tales percances, de manera que al levantarme por la mañana, me digo: ¿Dónde ocurrirá hoy el choque? y al coger por la noche El Noticiero: ¡Veamos dónde ha ocurrido el encuentro! (…)

Diario de Burgos: de avisos y noticias: Año I Número 175 – 1891 octubre 22

Por el juzgado de instrucción de Valencia han sido declarados procesados el maquinista que conducía el tren de balastro cuando la catástrofe de Moncada, y el que conducía el domingo último un tren de viajeros que arrolló á un hombre, dejándole muerto, en un paso á nivel próximo á la estación de Liria.

Suspensió del servei de viatgers per causa de l’oratge

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLII Número 12314 – 1891 diciembre 24

TELEGRAMA DE FOMENTO// Valencia, 23 (2’47 m).// La línea de Utiel á Valencia interrumpida entre los kilómetros 18 y 20, por espesa capa de nieve. Línea telegráfica interrumpida desde el kilómetro 18 al 30. Continúa el temporal. Viajeros detenidos en Requena y Muñoz, todos sin novedad.// Suspendido servicio de viajeros entre Moncada y Bétera.

Horari del trenet en agost de 1897

Bitllet de tercera classe de Marxalenes a Llíria, 1900. Arxiu Històric F.G.V. Tret del catàleg “El trenet del Túria…”.

El Regional: órgano de la comunión tradicionalista, diario de la mañana – Año 1 Número 215 – 1897 agosto 4 (04/08/1897)

La sociedad Valenciana de Tranvías ha anunciado para las líneas de ferrocarriles el siguiente servicio de trenes que ha de empezar á regir desde el día 6 del actual.// (…) Línea de Bétera// Salidas de Valencia.- Mañana, 4’06; hasta Moncada, 6’00; tarde 12’15; hasta Moncada, 3’00 y 6’20.// Salidas de Bétera.- Mañana, 7’15; tarde, 4’45 y 7’40.// Salidas de Moncada.- Mañana, 4’45; tarde, 1,50. (…)

Mal estat dels camins

Las Provincias: diario de Valencia: Año XXXIV Número 11883 – 1899 Marzo 09

El camino de Moncada se halla en tan pésimo estado, que los conductores de los carruajes que hacen el servicio de viajeros entre dicho pueblo y nuestra ciudad han suspendido el servicio.// El principal origen de tan escandaloso hecho es que desde dos años á esta parte no se ha dedicado al camino que nos ocupa ni un metro cúbico de machaca.

Horaris trenet

Las Provincias: diario de Valencia: Año XXXIV Número 11904 – 1899 Marzo 30

Horaris del trenet.

Accident de tren

Las Provincias: diario de Valencia: Año XXXIV Número 11962 – 1899 Mayo 27  [SUCCESOS]

Uno de los trenes de viajeros de la Compañía Valenciana chocó ayer mañana en la estación de Moncada con otro de mercancías que se hallaba en la vía muerta, en la que por descuido entró el primero de estos trenes.// Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales.

+ Horari de trens

Mal estat dels camins

Las Provincias: diario de Valencia: Año XXXIV Número 12174 – 1899 Diciembre 25

Muy estropeado se hallaba el camino de Moncada antes de las recientes lluvias, y después de estas ha empeorado de tal suerte, que los vuelcos de carruajes se suceden con frecuencia, con gran peligro para los viajeros, y notorio perjuicio para el acarreo de la naranja y cebolla tan frecuente en esta época. Aviso á quien corresponda.

Concessió del tramvia a Moncada

La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LI Número 15530 – 1900 agosto 11

LA GACETA DE HOY// Dirección general de Obras públicas.- Anunciando la solicitud de concesión de un tranvía desde Valencia á Moncada.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari