En 1919 es vivien els efectes de la fi de la Primera Guerra Mundial, que havia acabat feia pocs mesos[1]. Si bé l’Estat espanyol s’havia beneficiat del seu estatut de país neutral, la postguerra generà una altíssima inflació: l’augment en el preu de les subsistències i la misèria dels jornals portaren a les protestes i més tard a la vaga. La conflictivitat va créixer a partir de 1918 i fins a 1920 van ser imparables les xifres de vagues, vaguistes i hores de treball perdudes[2]. El moviment obrer s’havia fet fort, la vaga de la Canadiense havia acabat l’1 de març (des del 5 de febrer) amb un guany històric: la pionera jornada laboral de huit hores. A més a més, el triomf de la Revolució Soviètica donava ales als desitjos de transformació social per als treballadors i treballadores del món.

En Alfara del Patriarca, al Programa de festes de 2020, Enric Cuñat Sesé publicà «Als cent anys dels fets de Sant Diego», un article sobre la gran vaga de la fàbrica de mistos de Moròder. «La vaga —deia l’autor— va durar des del 26 de novembre de 1919 fins al 2 de febrer de 1920 i en ella va participar la totalitat de la plantilla, 729 obrers, dels quals 625 eren dones i, en conseqüència, el nombre de jornades perdudes va ascendir a 42.282». Moltes d’aquelles dones i hòmens eren de Moncada. Molts moncadins i moncadines treballaven a la indústria d’Alfara: a la Fosforera, a la Conservera o als rajolars.

En el mateix article es reproduïa la primera plana d’un fullet de dos, d’autoria anònima, que es titulava “¡Adelante!” i estava datat a Moncada el diumenge 23 de març de 1919, és a dir, huit mesos abans de l’inici de la vaga.

Ací reproduïm el fullet complet, al que ens va donar accés Enric Cuñat. A més, pensem que és important mostrar com era el context social en aquell moment, en els mesos de març i abril, que motivà la publicació de “¡Adelante!” i que poc després generaria una vaga tan contundent i amb tantes repercussions. Un context social de poques bromes, amb protestes, sabotatges i morts al carrer tant en Moncada com en Alfara. Una commoció en pobles de 4.400 i 1.800 habitants, respectivament.

Durant el mes de març de 2019, les vagues es generalitzen, també al nostre àmbit local: l’activitat arriba a Alfara i Moncada. Amb ajuda de la premsa de l’època tractarem de mostrar l’ambient de mobilització social que s’hi vivia i del que forma part “¡Adelante!”.

El Día (Madrid. 1916). 14/3/1919

Huelga en una fábrica de sedería

Valencia.- Novecientos cincuenta operarios [¿?] de la fábrica de sedería de Campoy Hermanos, en el pueblo de Moncada, se han declarado en huelga. Piden aumento de jornales y modificación en las condiciones de trabajo.

El Debate: Año IX Número 2976 – 1919 marzo 15

Se extiende la huelga

En VALENCIA continúa extendiéndose el movimiento huelguista á los operarios de las fábricas de serrar madera.

En el pueblo de Moncada se han unido á los demás de la provincia los obreros, por solidaridad con los del arte textil. Además, piden aumento de un 50 por 100 en el salario los braceros del pueblo de Chiva, y en número de unos 990, se han declarado en huelga por no haber aceptado los patronos sus peticiones.

Los demás criados de uno ú otro sexo, especialmente mujeres, se han declarado también en huelga.

Hasta ahora, el orden es completo.

Les vagues es generalitzen: La Correspondencia de España diario universal de noticias: Año LXX Número 22311 – 1919 marzo 15

Las huelgas

Se extiende el movimiento huelguista á las fábricas del pueblo de Moncada y á las del arte textil.

Los obreros de este gremio piden el aumento del 50 por ciento en sus jornales.

Pidiendo más jornal

Valencia, 14.- Los obreros de la fábrica de Campoy Hermanos [¿?] del pueblo de Moncada se han declarado en huelga, pidiendo aumento de jornal y la modificación de las actuales condiciones de trabajo.

Las Provincias diario de Valencia: Año LIV Número 16282 – 1919 Marzo 24

-Ayer quedó solucionada la huelga de broncistas, lampisteros y similares, concediéndose á los obreros un aumento del 20 por 100 en sus jornales.

En cuanto á la de obreros ladrilleros, ayer conferenció el gobernador civil con el diputado á Cortes señor Valldecabres y citó para hoy á una reunión á los patronos de Vinalesa, Alfara, Aldaya y otros, para tratar de llegar á un acuerdo.

En el mateix diari s’informa de la vaga general de carreters i traginers, que afectava a tota la producció.

També les exportacions hortofrutícoles estaven patint molt, i els comerciants s’organitzaven per mantindre els beneficis. Els pobles productors de creïlla primerenca es queixen al governador de València per les pràctiques monopolistes. El diari republicà El Pueblo, el 13 d’abril explica que els productors es van reunir a la Federació d’Agricultors, amb els alcaldes de l’Horta nord, i que van traslladar les seues propostes al Governador.

La cuestión de la patata

Los cosecheros de patata han celebrado una reunión en la casa social de la Federación de Agricultores, para dar forma á los deseos de la clase productora, asistiendo los alcaldes de Alboraya, Masamagrell, Puebla de Farnals, Puzol, Carpesa, Albuixech, Museros, Rocafort, Godella, Alfara del Patriarca, Moncada, Casas de Bárcena, Vinalesa, Tabernes Blanques y Almácera y nutridas representaciones de los sindicatos de Foyos, Benifairó de les Valls, Meliana, Masamagrell, Beniferri, Valles de Sagunto, Vega, Valencia, Tabernes Blanques, Moncada, Albalat dels Sorells, Federación de Agricultores, Paterna, etc.

Después de amplia discusión fueron aprobadas unas conclusiones que han sido entregadas al Gobernador, en cumplimiento de lo ofrecido á la Junta provincial de Subsistencias.

La comisión de patateros ha entregado al Gobernador una nota-avance sobre las condiciones con las cuales se comprometen á proveer el mercado de patatas y exportar dicho tubérculo.

Como nada se concreta en dicha nota, han ofrecido presentarle otra más detallada.

También ha visitado al Gobernador la comisión de patateros que tenía presentadas sus bases.

El señor Rengifo dará cuenta á la Junta de Subsistencia de ambas proposiciones y se halla dispuesto á obrar con la mayor justicia en favor de los intereses del vecindario.

En un moment determinat, la situació es posa violenta, s’intenta un assalt a la fàbrica de mistos i hi ha un acció de sabotatge cap a les vies del trenet que és reprimit durament per la Guàrdia civil i un destacament d’infanteria, que causa dos morts en Moncada i altres tants en Alfara, a més de nombrosos ferits.

Diario de Valencia: Diario de Valencia – Año IX Número 2878 – 1919 marzo 31 (31/03/1919)

En Alfara del Patriarca

Ante los persistentes rumores de que se intentaba asaltar la fábrica de cerillas que en Moncada tiene el señor Moróder, la autoridad envió fuerzas de la Guardia civil, mandadas por un teniente.

Este se percató en el acto de la situación y ordenó hacer una descarga al aire, que fué suficiente para que se disolviesen los grupos.

Resuelta de momento la situación, mandó llamar a los alcaldes de Moncada y Alfara del Patriarca, participándoles que desde aquel instante era la autoridad militar la que mandaba, regresando luego a la estación de Moncada, donde situó su gente.

La misma noche fué relevada esta fuerza.

La Atalaya diario de la mañana: Año XXVII Número 9961 – 1919 marzo 31

Una brigada de obreros que se hallaba recomponiendo la vía férrea cerca de Moncada, protegida por fuerzas de la guardia civil, fué agredida por un grupo de vecinos de Moncada.

Se entabló un tiroteo y resultaron un muerto y cuatro heridos.

(…) En Alfara se reprodujeron los sucesos de Moncada.

Viéndose atropellada la guardia civil disparó, resultando un muerto y tres heridos.

La correspondencia de Valencia diario de noticias eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XLII Número 17739 – 1919 Abril 03

Un grupo numeroso de revoltosos intentó levantar la vía en Moncada. Acudió la fuerza de la Guardia civil, disparó y mató a un hombre. Los revoltosos entraron en el pueblo, donde hubo gran alarma todo el día.

Las Provincias diario de Valencia: Año LIV Número 16284 – 1919 Abril 03

En Moncada hubo también su correspondiente disturbio. Primeramente se intentó asaltar y prender fuego á la fábrica de cerillas del señor Moróder, impidiéndolo el teniente de la Guardia civil del puesto y fuerzas del mismo, las cuales hubieron de disparar al aire. Los grupos fueron rehaciéndose más tarde, y ya no cesaron de inquietar á aquella fuerza, que estuvo constantemente manteniendo una enérgica vigilancia. Horas después los revoltosos intentaron impedir la salida de una de los trenes y hasta arrancaron para conseguir su propósito algunos trozos de vía. Con toda rapidez enviáronse fuerzas de infantería en varios automóviles, las que en unión de la Guardia civil, cargaron sobre los revoltosos, resultando entre éstos un muerto y dos heridos.

Las Provincias: diario de Valencia: Año LIV Número 16284 – 1919 Abril 03

Muere en el Hospital provincial otro de los heridos que hubo en Moncada cuando el intento de interrumpir la circulación de uno de los trenes.

Altres documents interessants són els convenis signats per efecte de la vaga en la indústria de la seda. En este cas hem trobat en prensa els convenis que afectaven als “Teixits mecànics” (en Moncada la fàbrica de Garín) i la de torts i filats de seda (la Fàbrica del Capell, on es produïa la seda a partir dels cucs i que va desaparèixer abans de guerra). En la següent graella, el diari Las Provincias reprodueix este segon conveni, que atribuixen al bon treball dels Sindicats catòlico-femenins. Al diario El Pueblo es vincula l’èxit amb la Unión Femenina de Obreras del Arte textil, i podem llegir el dos convenis: “Tejidos mecánicos” i “torcido e hilado de seda”.

Una qüestió curiosa és que el conveni en el sector de la seda, que incloïa fàbriques de València, Moncada, Gandia, Almoines, Paterna i Paiporta, inclou un punt (el quart) sobre el treball específicament a Moncada: “No llevar en Moncada perolas de más de cuatro cabos, y en caso de que la industria lo reclame, remunerar este trabajo con un real más sobre el jornal de los cuatro cabos”. Els “quatre caps” són la seda de més qualitat, i potser posar-li més caps augmentava el treball però no el jornal. Igualment és interessant la varietat de treballs, cadascú amb la seua remuneració particular: Hilanderas; torneras trama; torneras hilar; dobladoras; flotadoras; plegadoras; aspiadoras; maquineras; atadoras; purificadoras, i trascanadoras (és a dir, filadores, torneres de trama i de filar, dobladores, flotadores, plegadores, aspiadores, maquineres, lligadores, purificadores i trescanadores). Terminologia de què no ha quedat memòria entre nosaltres.

Las Provincias: diario de Valencia: Año LIV Número 16289 – 1919 Abril 08

Otro triunfo de los Sindicatos católico-femeninos

Publicamos hace dos días las bases de solución de huelga y de nuevo contrato de trabajo, pactadas entre los patronos y el Sindicato de Obreras de la Seda de la Virgen de los Desamparados, sección de tejidos mecánicos.

Hoy nos complacemos en dar a conocer un nuevo triunfo de otra de las secciones de dicho Sindicato, la de las obreras de torcidos e hilados de seda, que también se hallaban en huelga.

A ver fué firmado en Valencia el siguiente documento, que copiamos íntegro:

“Bases de trabajo concertadas entre el Sindicato de Obreras de la Seda de la Virgen de los Desamparados, en nombre de las obreras de Valencia, Moncada, Gandía, Almoines, Paterna y Paiporta y los fabricantes del Gremio de Hilados y Torcidos que suscriben.

Este grupo de fabricantes está integrado por los señores Lomward Freres, Palluat Combier y Testenoire, V. Catalá, Francisco Clausich y Francisco González, quienes, a instancias del mencionado Sindicato, y demostrando el mayor deseo de armonía con sus obreras convienen con dicha entidad con las siguientes bases:

Primera. Jornada máxima de nueve horas, estableciéndose en primero de octubre la jornada de ocho horas legislada para toda clase de industrias en España.

Segunda. Supresión de multas y premios.

Tercera. Que el horario a regir en cada fábrica, para la entrada y salida del trabajo, se establezca con arreglo a las condiciones de cada localidad, de común acuerdo entre el patrono y las obreras.

Cuarta. No llevar en Moncada perolas de más de cuatro cabos, y en caso de que la industria lo reclame, remunerar este trabajo con un real más sobre el jornal de los cuatro cabos.

Quinta. Aumento de salarios fijando el mínimum en la siguiente forma:

Hilanderas, 2’00 pesetas; torneras trama, 1’75; torneras hilar, 1’65; dobladoras, 1’65; flotadoras, 1’65; plegadoras, 1’65; aspiadoras, 1’65; maquineras, 1’65; atadoras, 1’50; purificadoras, 1’40; y trascanadoras, en sus diversas categorías, un aumento proporcional del 35 por 100 sobre el jornal actual.

Sexta. Supresión del trabajo en días festivos y fiestas tradicionales.

Séptima. Reconocimiento, por parte de dichos patronos, de Sindicato de Obreras de la Seda de la Virgen de los Desamparados, para los efectos legales, y creación de un Consejo paritario de tres obreras y tres patronos, bajo la presidencia del representante del Instituto de Reformas Sociales, para solucionar las nuevas dificultades y necesidades de trabajo que en lo sucesivo puedan presentarse.

Y para los efectos consiguientes, se firman estas bases, por duplicado, por ambas partes contratantes.

Valencia 5 de abril de 1919.” —(Siguen las firmas.)

***

Según oímos decir ayer tarde, aparte de la notable disminución de horas de trabajo, representa este contrato, para las obreras, un aumento aproximado del 70 por 100 en sus jornales.

Nuestra enhorabuena al Sindicato Católico femenino, por lo mucho y bien que trabaja y por los éxitos que coronan sus luchas por el bienestar de las humildes obreras valencianas.

El Pueblo: diario republicano de Valencia – Año XXVI Número 9834 – 1919 abril 14

CUESTIONES OBRERAS

Huelga solucionada

La Unión Femenina de Obreras del Arte textil nos envía para su publicación el siguiente comunicado:

«Condiciones de trabajo que el grupo de tejidos mecánicos del Sindicato de fabricantes de tejidos de seda establece para la reanudación del trabajo en sus fábricas:

El grupo lo componen:

Señores don Emilio Daza y Compañía, don M. Duato Sales S. en C., don Andrés y Monserrat, señores Climent y Gurrea, don Mariano Garín, don Isidro Salcedo, don Francisco G. Iglesias y viuda de don Francisco Miralles.

1.ª Régimen de aprendizaje con retribución mínima, en tiempo máximo en las secciones de tejidos y preparación: 0,50 pesetas antes de terminar el primer año; 1,50 pesetas antes de terminar el segundo año, y 2 pesetas antes de terminar el tercer año. En la sección de torcidos de seda cruda 0,50 pesetas, 1 y 1,40 y 1,75 respectivamente.

Esta organización de retribuciones, y jornales mínimos en tiempos máximos de aprendizaje, no ha de impedir el que las obreras que demuestren inteligencia y aplicación al trabajo, puedan alcanzar en pocos meses la calificación de oficialas y disfrutar del jornal mínimo á tal categoría asignado.

2.ª Jornada de ocho horas. En caso de apuro de trabajo, podrán trabajar hasta dos más extraordinarias cada día, con premio del 25 por 100 sobre estas horas extraordinarias. Este trabajo extraordinario no obliga personalmente á las obreras, pero sí á las secciones para que pueda ser posible aquel trabajo.

3.ª Aumento de jornales en esta forma. Tejedoras á destajo: Elevar el aumento hasta el 30 por 100.

Oficialas tejedoras á jornal: Dos pesetas, 2’65 y 2’75 pesetas, dejando la primera categoría para las nuevas oficialas, que hayan terminado su aprendizaje, y la última para las oficialas que lleven más de cinco años trabajando en la misma casa si antes por sus méritos no se hacen acreedores a ello.

Oficialas urdidoras y atadoras, 2 y 2,50 y 2,75 pesetas.

Oficialas encañadoras, 2 y 2,25 pesetas.

Canilleras: 1,50, 1,75 y 2 pesetas. (En casa de los señores don Emilio Daza y Compañía, se establece la clasificación de 2,25 para las canilleras que lleven la antigüedad de cinco años en aquella casa, si antes no se han hecho merecedoras de esta especial clasificación.)

Remendadoras, 1,50, 1,75 y dos pesetas.

En la sección de torcidos en seda cruda, 1,75 pesetas para maquineras y dobladoras y dos pesetas para las torneras.

Estas diversas escalas de jornales para las obreras que sean oficialas, no son limitadas y por esto los fabricantes retribuirán con un jornal mayor á las que lo merezcan por sus aptitudes ó por los cargos que se les confíen.

Valencia, Abril 1919.- Todos los patronos anteriormente mencionados, firmados y rubricados y el Comité de huelga. »

«Grupo de fabricantes hilados y torcidos:

Primera base. Jornada máxima de nueve horas, estableciéndose en 1.º de Octubre la jornada de ocho, legislada para toda clase de industrias en España.

Segunda. Supresión de multas y premios.

Tercera. Que el horario á regir en cada fábrica para la entrada y salida del trabajo, se establezca con arreglo á las condiciones de cada localidad, de común acuerdo entre patronos y las obreras.

Cuarta. No llevar en Moncada perolas de más de cuatro cabos, y en caso de que la industria lo reclame, remunerar este trabajo con un real más sobre el jornal de los cuatro cabos.

Quinta. Aumento de salarios fijando el mínimum en la siguiente forma:

Hilanderas, dos pesetas; torneras trama, 1,75; torneras hilar, dobladoras, flotadoras, aspiadoras, plegadoras y maquineras, 1,65 pesetas; atadoras, 1,50, y purificadoras, 1’40.

Trascanadoras, en sus diversas categorías, un aumento proporcional del 35 por 100 sobre el jornal actual.

Sexta. Supresión del trabajo en días festivos y fiestas tradicionales.

Séptima. Reconocimiento por parte de dichos patronos, de la Unión femenina de obreras del Arte textil para los efectos legales, y creación de un Consejo paritario de tres obreras y tres patronos, bajo la presidencia del representante del Instituto de Reformas Sociales, para solucionar las nuevas dificultades y necesidades de trabajo que en lo sucesivo puedan presentarse.

Y para los efectos consiguientes, se firman estas bases por duplicado, por ambas partes contratantes.

Valencia 5 de abril de 1919.” —El grupo de fabricantes de hilados y torcido de seda, firmados y rubricados y el Comité de huelga.»

****

Quedan, sin embargo, por aceptar las condiciones propuestas por esta sociedad, el grupo de fabricantes tejedores de pañuelos, que ni siquiera se han dignado contestar al acto comunicado remitido por esta directiva, quedando en pie la huelga en la fábrica de E. Bello, de Burjasot, por no aceptar este patrono las bases firmadas por los demás fabricantes de tejidos de seda.

I finalment vos deixem «¡Adelante!» en format textual senzill. No hem pogut esbrinar qui és l’autor o autors, però pareix lògic que Moncada tinguera, en raó de la seua major població, més organitzacions polítiques i sindicals que Alfara. Un tema a banda és el del paper de l’església, que, com es conta ací, feia la seua particular campanya contra les organitzacions obreres. En aquells mesos, a més, l’arquebisbat estava especialment ocupat en l’organització de les processons multitudinàries pel centenari de Sant Vicent Ferrer. L’altra oposició a les vagues es feu amb l’organització de somatens armats, és a dir, civils que feien funcions policials; una organització que, a la manera del feixisme italià, es generalitzaria en la dictadura de Primo de Rivera i que al principi de la Guerra Civil suposaria la repressió de moltes persones de dretes lligades al somatén, a les que els buscaven les armes i a qui de vegades s’empresonà o fins i tot s’afusellà —ho hem sentit contar en algunes entrevistes a Moncadapèdia.

¡Adelante!…

Por causas ajenas a nuestra voluntad y de las que somos los primeros en lamentar, no ha visto más pronto la luz esta hojita en la que nos proponemos decir a la opinión pública ciertas cosas de sumo interés y trascendencia. Pero como nunca es tarde si la dicha llega, hélas aquí por fin.

***

En la fábrica de cerillas del Sr. Moróder, como en la mayoría de fábricas y en la casi totalidad de los talleres de esta desdichada provincia y de España entera, ocurren cosas inauditas.

Después de ser estos locales todo lo antihigiénicos posible, pues en lugar de salones aireados y ventilados son mazmorras inmundas, antros mal olientes do se respira por espacio de diez y hasta de doce horas diarias un ambiente nocivo que produce más cansancio que el trabajo mismo, surge que, aparte de todas estas pésimas condiciones, se tiene la desgracia de tropezar con patronos y directores que en vez de corazón llevan en el pecho cierta materia más dura que el asfalto. Así se comprende que en vez de la conmiseración, la bondad, el altruismo y hasta el cariño que deben sentir hacia sus pobres semejantes desheredados de la fortuna, siendo sin embargo los que la proporcionan a ellos, sólo sienten orgullo desmedido, sed de sangre, ansias de aniquilamiento, como lo prueba el siguiente caso que vamos a relatar.

No hace muchos días, y en vista de que no es posible la vida por el elevado precio que alcanzan las subsistencias y solo cuentan para hacer frente los salarlos exiguos y hasta irrisorios con que son pagadas las humildes y sufridas operarias de la fábrica antes citada, éstas elevaron justa, justísima demanda a su Director: Un poco más de caridad y un aumento en los jornales.

Pero no sabemos si aleccionado por los patronos o por su fuero propio, este señor director, por toda caridad y por todo aumento, dando una prueba clara y evidente del altruismo a que antes hacíamos mención, no sólo les negó rotunda y orgullosamente tan justa demanda, sino que además, para que se amilanasen y no volvieran a las andadas, les amenazó con cerrar la fábrica y dejarlas en medio del arroyo a fin de que se rindieran por hambre. ¿No es esto inicuo? ¿No es esto insufrible? ¿No es esto inaguantable? ¡Ah! ¿Es así como debe corresponderse a los desgraciados que un día y otro no tienen más misión sobre la tierra que el de hacer llenar las cajas de caudales para que estas mismas cajas se cierren con piedra y lodo ante sus necesidades, ante sus sufrimientos, ante sus derechos? Sí, esta es la palabra; ante sus derechos, porque ellos son los que amontonan el oro para otros, ellos son los que lo multiplican, ellos son lo que todo lo pueden, los que todo lo hacen, los que todo lo resuelven, y en pago de todos sus esfuerzos, no retribuidos, en pago de todas sus energías gastadas, en pago de todas sus vidas que van agostándose por el cansancio y la privación en aquellas mazmorras inmundas se les niegan unos céntimos que necesitan para poder continuar en su misión de enriquecer a los demás y no morir de hambre, no desmayar en el camino, no sucumbir víctimas de la ambición de esos señores potentados.

Mas esto, lo han sabido las humildes y sufridas operarias de la fábrica del Sr. Moróder; de ello se han enterado, y percatadas de que para hacer frente á esos desafueros que con ellas se cometen sólo un arma puede salvarlas y esa arma poderosa es la Asociación, á ella acuden presurosas, á ella corren para refugiarse contra las agresiones de sus patronos, y al cobijo y amparo de tan santa Entidad, de tan cariñosa Madre, de tan sublime y prodigiosa Providencia, cual es la Asociación, hacer valer sus derechos, hacer prevalecer sus justísimas demandas y no permitir de ningún modo ser arrolladas por el egoísmo y la explotación, ni por las garras de la usura.

¡Muy bien, jóvenes operarias, así se lucha y así se vence!

***

Pero ¡oh dolor! Al saber los señores curas (siempre ellos) de este pueblo y Alfara, que las operarias de la fábrica del Sr. Moróder iban á organizarse en Sociedad y no sociedad política, sino sociedad única y exclusivamente del arte, sin miras católicas ni religiosas, sintieron un escozor grande al ver que se les escapaban de las manos, y no repararon en medios para atraérselas á su rebaño, para adueñarse de sus voluntades, para ser ellos los que las dirijan, los que manipulen todas su cosas, no yéndoles muy bien el encargo por cuanto el orondo y robusto cura de Alfara del Patriarca subió al pulpito y despotricó de lo lindo contra toda clase de Sociedades obreras y hasta contra las obreras que las integran, llegando en su torpe habla á llamar bandoleresdesqueferaes y no sabemos cuántos epítetos más, que muy bien podría hacérselos propios y no dirigirlos a nadie.

Y al mismo tiempo, su digno émulo, el cura de este pueblo, de este desdichado y paciente pueblo que tiene la desgracia de sufrirlo, más astuto que su compinche, no eligió el púlpito para teatro de sus operaciones, sino que prefirió el secreto, el misterio y la penumbra del confesionario y desde aquella garita no se daba tregua en sus conquistas para hacerlas desistir, o al menos alcanzar el que ingresaran en la Asociación católica, apostólica y repugnante de la Aguja ó del Gancho y en vista de sus derrotas no tuvo más remedio que claudicar.

¡Cómo se conoce que los que están hartos y tienen buena mesa puesta no saben lo que es padecer hambre y sed de justicia! Si no tuvieran la tripa tan ahíta y el pan asegurado, comprenderían mejor la actitud noble de estas operarias, lo justo, lo justísimo de sus peticiones y los beneficios que de las sociedades obreras se obtienen; pero así.

¡Ah! jóvenes trabajadoras no les hagáis caso; seguid vuestro camino trazado; continuad vuestra recta hacia la reivindicación; proseguid vuestro paso emprendido hacia el progreso, y no os amilane ni la negativa, ni la amenaza de vuestro director, ni las palabras más ó menos groseras del cura de Alfara y las disposiciones estratégico-católicas del cura de Moncada. No les hagáis caso repetimos. Seguid siempre adelante, adelante, con la frente levantada, con la vista fija en el ideal de redención, que en día no lejano y al amparo de vuestra Sociedad, de vuestra única y exclusiva Sociedad, encontraréis el premio de vuestros sacrificios y vuestros desvelos. Seguid, seguid adelante, siempre adelante y no prestéis atención a nadie de los que vayan a vosotras con palabras alagadoras para descarriaros, para haceros perder la recta trazada, y sea negro o sea blanco lanzadle por toda contestación una mirada despectiva como quien dice: ¡Infeliz, no se cría la miel!

Moncada 23 Marzo de 1919.

*

[1] Una primera versió d’este text es va publicar a la web Alfarapèdia: https://alfarapedia.es/arxiu/adelante-1919/. Ací l’hem ampliat amb informació específica de Moncada.

[2] Vore per exemple Ángeles Barrio Alonso (2006), “La oportunidad perdida: 1919, mito y realidad del poder sindical”. Ayer. Revista de Historia Contemporánea, nº 63. Accessible a https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/63-5-ayer63_CrisisRegimenLiberal1917_1923_Barrio.pdf

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari